Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Schizofrenie - slovensky

Schizofrenie - slovensky


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje schizofrenii, zabývá se jejími symptomy. Věnuje se následkům této nemoci a skupinám lidí, kterým hrozí toto onemocnění. Závěr patří léčbě schizofrenie a pokrokům v ní.

Obsah

1.
Čo je schizofrénia
2.
Symptómy
2.1
Pozitívne symptómy
2.2
Negatívne symptómy
2.3
Kognitívne a afektívne symptómy
3.
Následky schizofrénie
4.
Komu hrozí schizofrénia
5.
Liečba
6.
Zlepšovanie liečby

Úryvek

“Symptómy rozdeľujeme na niekoľko druhov:
1.pozitívne symptómy – zaraďujeme sem bludy, sluchové alebo zrákové halucinácie, dezorganizácia myslenia, prejavujú sa v interakcii s okolím.
2.negatívne symptómy – psychiku ochudobňujú vo vôľovej a emočnej oblasti, ochudobnenie citového života, myslenia a reči, znižujú záujem o každodenný život a aktivity.
3.kognitívne a afektívne symptómy - majú ďalekosiahle následky, narušujú poznávacie schopnosti, sposobujú slabú sústredenosť, depresívnu náladu, úzkosť, beznádej, samovražedné myšlienky.
Následky schizofrénie:
25% pacientov so schizofréniou sa uzdraví už po jednej psychotickej epizóde. Pre väčšinu je ale schizofrénia celoživotným ochorením, zaťažuje nielen pacientov ale aj ich príbuzných. Mnohí sú práceneschopný, a toto ochorenie môže mať vážny dopad na ich sociálny život. Ľudia postihnutý touto chorobou majú zväčša zlé telesné zdravie, pijú nadmerne alkohol a fajčia. Človek s touto chorobou je odkázaný na starostlivosť inej osoby, väčšinou ide o príbuzného. Pacient vyžaduje až 15hodín týždenne starostlivosť. Ťažko komunikujú so svojími rovesníkmi a majú problém nie len so vzdelávaním, ale aj s profesíjnym rastom. Je veľmi dôležité liečiť schizofréniu v počiatočnom štádiu, aby sa predišlo negatívnym symptómom a skoré liečenie môže spôsobiť lepšiu reakciu na lieky. Pre pacientov, ktorí zažívajú kontinuálny relaps(opakovaný návrat ochorenia), to môže viezť až k hospitalizácii.
Komu hrozí schizofrénia:
Táto choroba postihuje ľudí z celého sveta, zo všetkých socioekonomických skupín a kultúr. Nepoznáme žiadnu príčinu tohto ochorenia, vedci sa domnievajú, že ide hlavne o interakciu medzi enviromentánymi a genetickými vplyvmi. Táto choroba, je jedna z najzávažnejších, pretože až 10% všetkých postihnutých spácha samovraždu. Schizofrénia sa priemerne prejavý u každého 100-ho človeka vo veku 45 rokov."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x483994f92df22.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Schizofrenie_SK.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse