Sekty


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje sektám (náboženským skupinám) z hlediska teorií malých sociálních skupin. Definuje pojem malé sociální skupiny a vymezuje základní charakteristiku sekt. Podrobně pak rozebírá jednotlivé fáze jejich vývoje a nezapomíná na otázku skupinové dynamiky.

Obsah

1.
Definice pojmu malá sociální skupina
2.
Pojem sekta
3.
Fáze vývoje malé sociální skupiny
4.
Skupinová dynamika

Úryvek

"Sekta jako malá sociální skupina

Ačkoli je definování pojmu malá sociální skupina problematické a nejasné, přesto se pokusím zmínit alespoň hlavní definiční znaky podle Rabušicové (1991):

1. interakce mezi členy skupiny
2. existence komunikační sítě
3. existence sociálního vztahu
4. společná činnost
5. společný cíl
6. diferenciace rolí a pozic
7. normativní a hodnotový systém
8. systém sankcí
9. vědomí skupinové příslušnosti
10. vědomí skupinové odlišnosti

Domnívám se, že ve fungování sekty je možné dohledat všechny výše uvedené definiční znaky a proto ji lze chápat jako malou sociální skupinu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46e29332236cc.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Sekty.doc (91 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse