Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sekty a satanismus

Sekty a satanismusKategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve svém úvodu objasňuje význam pojmu sekta a dále se zabývá satanismem jako jednou z jejich forem. Podává charakteristiku satanismu a přibližuje tři hlavní typy tohoto hnutí.

Obsah

1.
Význam pojmu sekta
2.
Satanismus
2.1.
Charakteristika
2.2.
Anto Szandor LaVey
2.3.
Tři typy satanismus

Úryvek

"Slovo sekta je odvozeno od latinského slovesa sequi, což znamená sledovat, následovat. Původně toto slovo neznamenalo nic jiného než "škola", "učení", "směr", "příkaz". Význam slova "sekty" se v posledních desetiletích podstatně změnil. Dnes se ho zpravidla používá k označování obcí hlásajících určitý světový názor a majících pochybnou pověst. Tím se samozřejmě posunul i význam pojmu sekta, který původně znamenal skupinu odštěpenou od velké církve. Valná část současných aktivních takzvaných "sekt" se však neodštěpila od velkých církví, nýbrž sdružuje přívržence smíšených nebo zcela nových náboženských směrů s vlastní věroukou. Dnes lze ve střední Evropě napočítat na šest set různých sekt!
Jedna z nich je i satanismus. Satanismus je kult, uctívání Satana, který má odpor vůči křesťanské ideologii a jejím přikázáním. Satan je postavou židovské a křesťanské víry, v níž je odpůrcem Boha. Pro satanismus je charakteristická mnohotvárnost: Jediné, co satanisty spojuje, je protest a vzdor, symbolizovaný Satanem. Podle toho, kolik je možností, jak vyjadřovat vzdor, je celá řada navzájem nezávislých satanistických skupin i jednotlivců.
Jejich znakem je obrácený kříž, číslo 666 a pentagram, což je pěticípá hvězda obrácená jedním hrotem dolů, případně v kruhu a s dokreslenou tváří kozla. Jedním z představitelů je Anton Szandor LaVey, který žil mezi lety 1930 až 1997. V roce 1969 ve San Francisku vydal dvě knihy: Satanské rituály a Satanskou bibli, která má čtyři části: Kniha Satanova (oheň), Kniha Luciferova (vzduch), Kniha Belialova (země) a Kniha Leviathanova (voda). V těchto knihách lze nalézt základní principy satanismu. LaVey vydal i třetí knihu, která se jmenovala Dokonalá čarodějka a například v Itálii byla bestsellerem. Jeho knihy a ještě jeho organizované aktivity měly za následek rozšíření řad tak zvané Satanovy církve.
Satanismus se dá dělit do tří hlavních typů podle toho, proti jakému aspektu židovsko-křesťanské víry vzdoruje.
a) náboženský satanismus (hard satanismus)- protest proti většinovému (křesťanskému) náboženství. Náboženští satanisté mohou provádět i rituály včetně krvavých obětí. Satanisté tohoto typu bývají lidé s psychopatologickými sklony. Uctívají Satana jako reálně existující duchovní bytost.
b) antimorální satanismus (soft satanismus)- protest proti morálce založené na křesťanském náboženství. Nevěří v Satana jako v reálně existující duchovní bytost, ale jako v symbol volnosti a přirozenosti i původcem veškeré změny a pokroku.
c) antikulturní satanismus - protest proti kulturním hodnotám křesťanské civilizace jako takové. Zavrhuje tradiční hodnoty krásy, dobra, života apod. Především v metalové hudbě se objevují témata hnusu, krve, smrti, masakrů apod.
Počet příznivců satanismu na světě nelze odhadnout, protože satanismus tvoří na sobě nezávislé skupiny, řády i jednotlivci."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509bd51dc723a.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Sekty_a_satanismus.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse