Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Self-management - skupina hodnot

Self-management - skupina hodnot


Kategorie: Osobnost managera

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi povrchně zabývá self-managementem. Zamýšlí se na hodnotovým světem manažera. Vyjmenovává skupinu hodnot, mezi které řadí základní životní hodnoty, práci a zaměstnání, seberealizaci ve volném čase i rodině, soužití, komunikaci s lidmi, ale také účast na věcech veřejných, a základní hodnoty společnosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Hodnotový svět manažera
3.
Skupina hodnot
3.1.
Základní životní hodnoty
3.2.
Práce, zaměstnání
3.3.
Spotřeba, statky
3.4.
Seberealizace ve volném čase
3.5.
Seberealizace v rodině
3.6.
Soužití, komunikace s lidmi
3.7.
Účast na věcech veřejných
3.8.
Základní hodnoty společnosti
4.
Závěr

Úryvek

"Ve skutečnosti jsme dospělí až mezi třicítkou a čtyřicítkou. Až tehdy dozráváme naplno. Nejvyšší čas pro volbu vlastní životní a profesní strategie! Má-li být věrohodná, musí vycházet ze sebepoznání. Z výchozí bilance svých dispozic, svých prvých životních zkušeností. V této výchozí bilanci se mísí naše antropologie (kdo jsem), s naší strategií (co a jak zamýšlím). Tato spojnice je neomylný příznak naší dospělosti. Umět se tázat sebe sama, reflektovat své činnosti a veškerá svá počínání, stanovit si cíle pro blízko i do daleka, k těm přiřazovat prostředky a způsoby, jak s nimi naložit - to je vysvědčení vyzrálé osobnosti před rozhodujícími životními starty.

Nejdříve ze všeho se v klidu ptejme a odpovídejme si, jaký vlastně je náš individuální, osobní svět. Každý má svůj osobní soubor preferencí, připisovaných materiálním či ideálním vnějším objektům. Těm přisuzujeme v životě významy první i významy poslední, ty zařazujeme podle důležitosti do své niterné mapy a na místa v pozadí, na místa podružná. Každý má svou hodnotovou orientaci. Podle tohoto souboru hodnot jednáme, činíme se, pracujeme i žijeme. Tento soubor je také klíčem k naší motivační struktuře.

Chceme a usilujeme o to :- co bezprostředně či stále k životu potřebujeme- oč máme momentálně či trvale zájem- čemu přikládáme v životě důležitost- co je pro nás relativně či naprosto nezbytné."

Poznámka

Práce je povrchní.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: 4manselfman.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Selfmanagement_skupina_hodnot.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse