Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Semiautonomní organely

Semiautonomní organely


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky se zaměřují na semiautonomní organely eukaryotické buňky. Nejprve podávají informace o mitochondrii a základní informace o plastidech. Dále se zaměřují na chromoplasty, chloroplasty, leukoplasty. U leukoplastů nechybí zmínka o škrobových zrnech a jejich typech.

Obsah

1.
Mitochondrie
2.
Plastidy
2.1.
Chromoplasty
2.2.
Chloroplasty
2.3.
Leukoplasty
2.3.1.
Škrobová zrna

Úryvek

"Semiautonomní organely

Mitochodrie
-májí tvar kulovitý, tyčinkovitý nebo vejcovitý
-jejich velikost se udává od několika desetin (nm) až několik (nm), různý počet v různých buňkách
-mají 2 povrchové membrány:
1)vnější- hladká
2)vnitřní- zřasená→ vybíhá do nitra mitochondrie, vytváří záhyby a neúplné přepážky
=mitochondriální kristy
-uvnitř mitochondrie se nachází matrix→ základní hmota
-májí vlastní DNA, RNA, enzymy, ribozomy
funkce:
-dýchací a energetické centrum buňky
-za účasti O2 a enzymů zde dochází k rozkladu složitých anorganických látek na jednoduché organické
látky+ uvolňuje se energie, která je zde vázána do ATP
-sumární rovnice dýchání- C6H12O6 +6O2→ 6CO2+6H2O

Plastidy
-nachází se pouze v rostlinných buňkách
-na povrchu mají dvojitou membránu
-vznikají dělením již existujících plastidů
-vývoj z tzv. proplastidů→ vývojový základ plastidů v buňkách dělivých pletiv
-podle přítomných barviv se plastidy dělí na:
1)barevné-chloroplasty
-chromoplasty
2)bezbarvé-leukoplasty

-pigmenty v barevných plastidech=nerozpustné ve vodě, rozpustné v tucích= lipochromy
-mezi jednotlivými typy plastidů není ostrá hranice, typ plastidů může přecházet v jiný typ (v
neosvětlené hlíze- leukoplasty, při osvětlení hlízy přechod na barevné plastidy)

Chromoplasty
-žluté, oranžové a červené plastidy, v květech, zralých plodů, některých kořenech
-mají zrníčkovitý, tyčinkovitý, vřetenovitý tvar
-obsahují barviva=karotenoidy:
a)xantofyly-žluté barvy
b)karoteny-oranžové až červené barvy
funkce:
-barevné květy-lákají opylovače
-barevné plody-lákají živočichy, kteří zajišťují rozšiřování plodů→ semen
-karoten=provitamín A-důležitý pro výživu živočichů i člověka"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51925703623e1.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Semiautonomni_organely.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse