Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Seminární Práce o Operačních Systémech

Seminární Práce o Operačních Systémech


Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední odborná škola InterDACT s.r.o., Most

Charakteristika: Práce obsahuje prezentaci na téma operační systémy. Rozebírá jaké systémy existují, popisuje Windows MS-DOS a další.

Obsah

1.
Úvod
2.
Jaké systémy existují ?
3.
Windows vstupuje na trh
4.
MS-DOS
5.
Windows 1.0 - Windows 10

Úryvek

"Vzhledem k formátu nelze."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57d124981a6ec.zip (3988 kB)
Nezabalený formát:
Seminirka_o_OS.pptx (4058 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse