Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sen - Market, v.o.s. - podnikatelský záměr

Sen - Market, v.o.s. - podnikatelský záměr

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se nejdříve zabývá problematikou podnikání v současné době a přibližuje vzorový projekt. V rámci určení strategie firmy definuje oblasti: poslání firmy, identifikace strategických obchodních jednotek a identifikace nových tržních příležitosti. Ukazuje jakým způsobem by probíhal marketingový výzkum a kterým oblastem by se věnoval. Analyzuje markoprostředí a provádí technicko-ekonomickou studii. Dále pak formuluje podnikové funkce, přiřazuje procesy do útvarů, zabývá se personálním managementem, pracovními podmínkami a sociální péčí v rámci podniku a motivací pracovního chování. Charakterizuje také činnosti centrály a prodejen a objasňuje organizační kulturu, organizační řád, organizační strukturu a informační systém společnosti Sen -market, v.o.s..

Obsah

1.
Úvod do problematiky
2.
Strategie
2.1
Strategické plánování
2.1.2
Identifikace strategických obchodních jednotek (SBU)
2.1.3
Identifikace nových tržních příležitostí
2.2
Formulace cíle
2.3
Určení strategie
2.4
Marketingový plán
2.4.1
Situace na trhu
2.4.2
Situace v distribuci
2.4.3
Situace v makroprostředí
2.4.4
Rozbor příležitostí a hrozeb
2.4.5
Rozbor silných a slabých stránek
2.4.6
Cíle
2.4.7
Marketingová strategie
2.4.8
Kontrola marketingového úsilí
3
Marketingový výzkum
3.1
Marketingový zpravodajský systém
3.2
Proces marketingového průzkumu
3.3
Analýza marketingového prostředí
3.3.1
Účastníci mikroprostředí
3.3.2
Porterova analýza
3.4
Analýza konkurence
3.4.1
Jak odlišit naši nabídku od nabídky konkurence?
3.4.2
Analýza konkurence na vybraných lokálních trzích
3.5
Analýza zákazníka
3.5.1
Spotřební přidaná hodnota (neboli spotřebitelská hodnota pro zákazníka)
4
Analýza makroprostředí
4.1
Definice klíčových oblastí a nástin průběhu analýzy
4.2
Demografické prostředí
4.3
Sociální a kulturní trendy
4.4
Technologické prostředí
5.
Technicko-ekonomická studie
5.1
Stručný souhrn
5.2
Výchozí údaje a vývoj projektu
5.3
Kapacita trhu
5.4
Vstupy, lokalizace a prostředí
5.5
Technické řešení projektu
5.6
Logistika a IS/IT
5.7
Pracovní síly
5.8
Plán realizace
5.9
Rizika projektu
5.10
Finanční a ekonomické vyhodnocení projektu
5.10.1
Náklady
5.10.2
Peněžní příjmy z investice
5.10.3
Výnosy
5.10.4
Ukazatelé hodnocení efektivnosti
6
Formulace podnikových funkcí
7
Přiřazení procesů do útvarů
8
Personální management
8.1
Úloha manažera lidských zdrojů (personálního manažera)
8.1.1
Plánování, získávání a výběr pracovníků
8.1.2
Hodnocení pracovníků a jejich výkonu
8.1.3
Podnikové vzdělání
9
Pracovní podmínky a sociální péče
10
Motivace pracovního chování
10.1
Mzdová politika firmy
10.2
Sociální výhody
11
Charakteristika činností centrály a prodejen
11.1
Centrála
11.2
Prodejny
11.2.1
Atmosféra prodejny
12
Organizační kultura
12.1
Zásady profesionálního chování
12.2
Prevence korupce
12.3
Předcházení konfliktu zájmů
12.4
Ochrana důvěrných informací
12.5
Zajištění otevřené soutěže
12.6
Vedení přesných záznamů
13
Organizační řád, organizační struktura a informační systém společnosti Sen -market, v.o.s.
13.1.
Organizační řád
13.2
Organizační struktura
13.3
Vnitřní informační systém

Úryvek

"2. Strategie
2.1 Strategické plánování

Cílem strategického plánování je vytvářet a přetvářet obchody a výrobky firmy tak, aby jejich kombinace zabezpečovala uspokojivé zisky a růst. V rámci určení strategie naší firmy je třeba definovat následující tři oblasti: poslání firmy, identifikace strategických obchodních jednotek a identifikace nových tržních příležitosti.

2.1.1 Určení poslání firmy
Firma by měla existovat proto, aby v rámci širokého okolí něčeho dosáhla. Proto i my budeme proklamovat svá poslání, abychom je mohly sdílet se svými manažery, zaměstnanci a v mnoha případech i se svými zákazníky a ostatní veřejností.
Hlavním posláním naší společnosti bude vytvořit příjemné prostředí pro nakupování spoluobčanům důchodového věku, určené především individuálním přístupem k zákazníkovi a hlavně nízkou cenou.

2.1.2 Identifikace strategických obchodních jednotek (SBU)
Jednotlivé prodejny našeho řetězce budeme definovat především podle potřeb zakazníků v daném regionu. Říká se „jiný kraj, jiný mrav“. Na základě pozorovaní nákupních zvyklostí v daném regionu, budeme volit dodavatele, velikosti dodávek apod.

2.1.3 Identifikace nových tržních příležitostí
Předpokládáme, ze na počátku naší podnikatelské činnosti budou projektované prodeje a zisky menší než ty, kterých budeme chtít v plánovaném horizontu dosáhnout. V tomto směru se budeme orientovat na intenzivní růst naší společnosti, tzn. vyhledávání dalších vhodných lokalit pro naše prodejny a jejich postupné budování v rámci celé ČR.

2.2 Formulace cíle
Formulace cíle je důležitý moment pro další chod a fungováni společnosti. Naše společnost bude sledovat kombinaci cílů, zahrnující ziskovost, růst prodejů, růst tržního podílu.
Další dílčí cíle budou definovány na základě regionálního umístění prodejny, budou hierarchicky uspořádány a v nejvyšší možné míře kvantifikovány. Je samozřejmostí, že všechny vytyčené cíle budou sladěné tak, aby se navzájem nevylučovaly.

2.3 Určení strategie
Cíle naznačují, kam se chce firma dostat. Strategie pak říká, jak se tam dostat. Každá firma si musí vypracovat strategii pro dosahování svých cílů.
Naše společnost nebude usilovat o každého zákazníka, tedy o celý trh. Soustředit se budeme hlavně na zákazníky v důchodovém věku, abychom co nejlépe poznali jejich potřeby. Dále budeme usilovat o dosažení co nejnižšich provozních nákladů, abychom pak mohli nabídnout široký sortiment zboží za nižší cenu nez konkurence."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6743
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse