Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Sentimentalismus a preromantismus

Sentimentalismus a preromantismus


Kategorie: Čeština

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Gymnázium J. Seiferta o.p.s., Praha 9

Charakteristika: Stručný přehled světových autorů sentimentalismu a preromantismu (Jean-Jacques Rousseau, Daniel Defoe, Samuel Richardson, Lorence Sterne, Horace Walpole, Johan Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Gottfried August Bütger, Michail Vasilijevič Lomonosov, Alexandr Nikolajevič Radiščev a Ivan Andrejevič Krylov) .

Obsah

1.
Daniel Defoe
2.
Samuel Richardson
3.
Lorenze Stern
4.
Johan W. von Goethe
5.
Fridrich Schiller
6.
Gottfried August Bütger
7.
M. V. Lomonosov
8.
Alexandr Nikolajevič Radiščev
9.
Ivan Andrejevič Krylov

Úryvek

"• Daniel Defoe
„Strach z nebezpečí je tisíckrát větší, než nebezpečí samo.“
o Měšťan
o Velký zájem o sociální poměry
o Navrhoval vzdělání i pro ženy
o Robinson Crusoe
 Životní podivuhodná dobrodružství
 Román
 Fiktivní autobiografie
 Inspirován příběhem námořníka, který strávil na opuštěném ostrově delší čas
 Ich-forma
 „ Na všem špatném se najde něco dobrého.“
 Snaha o nezbláznění se nezdivočení
 Pomáhá mu víra v samu sebe i Boha (na rozdíl od V. Plevy)
 Robinson je vzor měšťana a občana
 „Člověk si musí svou svobodu a svůj život obhájit“
 Vznikají další podobná díla o trosečnících
• Samuel Richardson
„Střešte čas - je to tkanivo, z kterého je utkán život. „
o Anglie
o Důraz na emocionální stránku hrdinek
o Detailní popis povah a nitra postav
o Romány v dopisech
o Pamela aneb odměněná ctnost
 Příběh o vztahu mezi služkou Pamelou a mladým šlechticem"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5595417d810d9.zip (255 kB)
Nezabalený formát:
Sentimentalismus_a_preromantismus.doc (292 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse