Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Sestavení managementového plánu

Sestavení managementového plánu


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Možnosti predikace, metody (kvalitativní a kvantitativní) a směry odhadu. Rámcový obsah, předpoklady a požadavky, konkrétní obsah plánu. Paretova analýza (ABC analýza).

Poznámka

Strategický management přednášky 5/9

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_strategx0026.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
strategickc_management5.rtf (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse