Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sezónní složka objemu přepravy - příklad z ekonometrie

Sezónní složka objemu přepravy - příklad z ekonometrie


Kategorie: Finanční matematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje příklad z ekonometrie, který rozebírá sezónní složku objemu přepravy v jednotlivých čtvrtletích let 1990 – 1995, a to pomocí aditivního modelu s proporcionální sezónností. Uvádí také hypotézu sezónního trendu.

Obsah

1.
Sezónní složka objemu přepravy v jednotlivých čtvrtletích let 1990 – 1995
1.1.
Test hypotézy Ho o existenci sezónní složky
1.2.
Sezónní indexy pro 1. až 4. čtvrtletí

Úryvek

"Příklad 9:

V tabulce jsou uvedeny objemy přepravy v tis. t (yij) v jednotlivých čtvrtletích let 1990 – 1995. Popište sezónní složku pomocí aditivního modelu s proporcionální sezónnosti. Pro jednoduchost uvažujte schodovitý trend, rovný ročním průměrům.
roky yij pro čtvrtletí j
i 1 2 3 4 yi.
1 537 951 650 377 628,75
2 679 956 662 399 674
3 731 1006 781 489 751,75
4 772 999 800 508 769,75
5 778 1026 852 561 804,25
6 790 1025 865 590 817,5
y.j 714,5 993,833 768,3333 487,3333
bj -26,5 252,833 27,33333 -253,667


yij = 17 784 (celkový součet)
y = 714 (celkový průměr)

a) provedeme test hypotézy Ho o existenci sezónní složky
testové kritérium
m * (yij – y) 2
F = ---------------------- = 5,179
(r – 1) * 2

(yij – y)2 – r * (yi. – y)2 – m * (y.j – y)2
2 = -------------------------------------------------------- = 50 095,68
(r – 1) * (m – 1)

F1- = [ (r – 1); (r – 1) * (m – 1)] = [3;15] F0,95 = 3,287
Ho zamítáme, protože F = 5,179  F0,95 = 3,287"

Poznámka

Práce je založena na výpočtech a tabulkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: fin_mat0005.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Objem_prepravy_ekonomet.rtf (94 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse