Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Shakespearovo dílo

Shakespearovo dílo


Kategorie: Literatura

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce chronologicky řadí jednotlivá díla anglického básníka a dramatika, Williama Shakespeara.

Obsah

1.
Úvod
2.
První období
3.
Druhé období
4.
Třetí období
5.
Závěr

Úryvek

" Poněkud zvláštní místo má Benátský kupec (1596), který, ač je komedií o lásce a překážkách, uvádí i v podstatě tragickou a hluboce lidsky pojatou postavu žida Šajloka.
Druhé období Shakespearovy tvorby (1601 – 08) začíná Hamletem (1601) a pokračuje řadou dalších vrcholných děl, v nichž Shakespeare vylíčil nejhlubší lidské vášně a city: Othello (1604), Král Lear (1605), Makbeth (1605) a Coriolanus (1606) o osudném nedorozumění mezi vůdčí osobností a lidem. Kromě těchto komedií patří do tohoto ponurého a pesimistického období Shakespearovy tvorby i takzvané „temné komedie“ ( Konec vše napraví – 1602, Veta za vetu – 1604, Troilus a Kressida – 1602) a další antické příběhy ( nedokončený Timon Aténský – 1607, Antonius a Kleopatra – 1606 a Perikles – 1608).
V posledním období, které tvoří romantické hry Cymbelín (1609), Zimní pohádka (1610) a Bouře (1611) a poslední nedokončená historická hra Jindřich VIII. (1613), autorův temný pohled na svět ustupuje touze po usmíření a harmonii. V tomto období vychází také nejlepší z Shakespearových básnických děl, sbírka 154 Sonetů (1609), jež vznikaly v delším časovém údobí a jsou odrazem básníkových milostných a přátelských citů.
Shakespeare je autor veskrze renesanční: jeho dílo nenese ani stopy po antické osudovosti nebo středověké podřízenosti víře, je světské, jeho neobyčejně rozmanití hrdinové jsou sami strůjci svého osudu, jejich činy vyplývají z jejich charakterů. Nejsou to také jen nositelé idejí, ale složité a často rozporné, živoucí povahy. Shakespearův dar pro vybroušené fráze je nenapodobitelný, a často bývá citován - i lidmi, kteří jeho hry nikdy neviděli ani nečetli. Jeho díla rozdávají radost čtenářům a divákům již téměř čtyři století. A protože již obstála ve zkoušce času, je logický předpoklad, že jeho díla vydrží populární ještě mnoho staletí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0070.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Shakespearovo_dilo.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse