Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Shoda podstatného a přídavného jména

Shoda podstatného a přídavného jména


Kategorie: Nauky o španělském jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tvorba koncovek přídavných v mužském a ženském rodě jednotného a množného čísla, přídavná jména končící na souhlásku nebo na -e. Časování slovesa tener (mít), vazba tener que (muset). Číslovky od jedné do pětiset.

Obsah

1.
Koncovky přídavných jmen
2.
Tener, tener que
3.
Číslovky

Úryvek

"1)Ve Španělštině se podstatné a přídavné jméno shodují v rodě a čísle. Ve slovnících se uvádí vždy tvar mužského rodu v jednotném čísle, který má nejčastěji koncovku -o. Ženský rod se pak tvoří změnou koncovky -o v –a.
Množné číslo se tvoří přidáním další koncovky –s.

El amigo mexicano/mechikano*/-mexický přítel
La amiga mexicana-mexická přítelkyně
Los amigos mexicanos-mexičtí přátelé
*ve slově Mexico, mexicano….se hláska x čte jako české /ch/
2)Přídavná jména končící na e mají stejný tvar pro mužský a ženský rod. Množné číslo se tvoří přidáním koncovky -s.

El joven/choven/ fuerte –silný mladík
La chica /čika/ amable – milá dívka
Las chicas amables –milé dívky"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4409a5c04c05d.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Shoda_podstat.jm.a_pridavneho.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse