Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Shrnutí základních pojmů psychologie - tahák

Shrnutí základních pojmů psychologie - tahák


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se zpracovaný tahák z psychologie, který ve zkratce vysvětluje základní pojmy, metody a směry psychologie. Práce ponechána v původním formátu.

Obsah

1.Předmět psychologie a její členění
2.Vznik a historie psychologie
3.Hlavní psychologické směry
a) Tvarová psychologie
b) Hlubinná psychologie
c) Behavionismus – chování
d) Humanitní
4.Podstata lid.činnosti a její charakteristické rysy
5.Podstata lid. psychiky a její determinace
6.Přehled psychických jevů
7.Čití a vnímání
a) Čití
b) Vnímání
8.Představy
9.Myšlení a řeč
10.Pozornost
a) Vlastnosti pozornosti
b) Porucha
c) Druhy
11.Paměť
a) Fáze
b) Druhy
c) Poruchy
12.Učení
a) Výsledky učení
b) Druhy
c) Činitelé
d) Poruchy
13.Teorie a vlastnosti emocí
a) Druhy
b) Poruchy
14.
Osobnost
15.Vlohy a schopnosti
a) Vlohy
b) Schopnosti
c) Nadání
d) Talent
e) Genialita
16.Temperament
a) Hippokratova teorie tem.
b) Kretschmerova teorie tem
c) Jungova teorie tem
17.Charakter
18.Volný akt
a) Vůle
19.
Motivace
20.
Metody v psychologii

Úryvek

"11.Paměť
=soubor psych procesů a vlastností umož. Osvpjení zkušen.
-zapamatování,chování a vybavení zkušeností
Fáze:
a)zapamatování
b)uchování
c)vybavení toho co v ní bylo zapamatováno
Druhy:
a)podle druhu vnímání(sluchové,čichové..)
b)podle druhu činností(technické,hudební)
c)podle délky trvání(dlouhodobá,krátkodobá)
d)z hlediska zapamatování(záměrná,bezděčná)
Poruchy:
*amnézie
*stařecké demence
*hypermnézie

12.Učení
=zkušenosti,kterými čl. získává nové poznatky
-rozvoj psych stavů,jevů,schopností
-učení souvisí s lidskou činností
Výsledky učení:
vědomosti- soustava představ a pojmů co si osvojujeme ve škole
dovednosti – dílčí psy předpoklad pro vykonání určitých činností
návyk – dílčí psy předpoklad
Druhy:
*podmiňováním – schop.org. reagovat na podmíněné podněty
*pokusem a omylem – kočka v kleci, páčka, jídlo
*senzomotorické- smyslově pohybové
*učení verbální
*učení pojmové
*vhledem-pochopení základního problému
* nápodobou
Činitelé:
Vnitřní(vlastní technika)
Vnější(rodina,škola)
Poruchy:
*dyslexie-čtení
*dysgrafie-psaní
*dysortografie-pravopisu
*dyskalkulie-počítání
*dysmuzie-vnímání
*dysparxie-obratnosti"

Poznámka

Přehledně zpracované.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4824704e82595.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Psychologie_tahak.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse