Seminarky.cz > Životopisy > > > Sigmund Freud - medailonky myslitelů 8/34

Sigmund Freud - medailonky myslitelů 8/34


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ze série profesionálních medailonků významných světových myslitelů v základních bodech seznamuje s životem i dílem Sigmunda Freuda. Součástí je rovněž Freudova podobizna. Předchozí část série naleznete zde René Descartes - medailonky myslitelů 7/34 a následující zde Erich Fromm - medailonky myslitelů 9/34.

Obsah

1.
Život
2.
Dílo

Úryvek

"Freud se narodil v Příboře na Moravě roku 1856. Jeho otec byl chudý židovský podomní obchodník a jeho syn se měl stát obchodníkem jako on. Když byly Sigmundovi čtyři roky, přestěhovala se rodina do Vídně. Zde začal navštěvovat gymnasium a brzy se stal premiantem. V jeho době mohli Židé studovat pouze dva obory na universitě - práva a medicínu. Freud se rozhodl pro medicínu. Psychologie jej zatím nezajímala, ve středu jeho zájmu byl fyziologický přístup k psychologii. Díky němu přerušil svá medicínská studia a věnoval se výzkumu v Brückeově Fyziologickém institutu. Pitval ryby a raky, hledal jejich nervové dráhy a pod mikroskopem si prohlížel jejich nervové buňky. Pak se opět vrátil na medicínu, studium dokončil a roku 1881 získal lékařský doktorát.

Chtěl se oženit, ale neměl peníze. Aby získal zkušenosti a odborné znalosti, nastoupil do Vídeňské všeobecné nemocnice a v průběhu tří let se stal odborníkem na diagnózy různých chorob a poškození mozku. V té době experimentoval s kokainem - nabízel jej jako analgetikum a antidepresivum. Když mu pak jeden jeho přítel podlehl, Freud už kokain nenabízel.

Roku 1886 si Freud otevřel ordinaci jako specialista na neurologické a mozkové poruchy. V témže roce se i oženil s Martou Bernaysovou. Freud se zabýval i pacienty s hysterií, jemu vděčí medicína za objevení léčebné metody "volných asociací" (tzn. nechat pacienta říci, co mu na jazyk přijde).

Roku 1896 začal používat termín psychoanalýza. Ta se skládá z několika prvků, např. přenos (tzn. vyvolání nějakého zážitku, který odhaluje a hojí trauma) či výklad snů."

Poznámka

Součástí práce je drobná podobizna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5120f40a8bb7a.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Sigmund_Freud_medailonky_8.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse