Šikana


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2, Plzeň

Charakteristika: Práce obsahuje referát na téma šikana, který je určen pro základní školu a lze ho použít i jako krátkou seminární práci.

Obsah

1.
Šikana - definice
2.
Účastníci
3.
Typy šikany
4.
Prevence a možná řešení

Úryvek

"Šikana označuje fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu. Týká se lidí jakéhokoli pohlaví, věku (dětí, dospívajících, dospělých), rasy, vyznání, sociální třídy, vzhledu, vzdělání, povolání, inteligence, vlastností, prostě se může týkat kohokoli z nás.
Šikana může mít fyzickou i psychickou podobu a projevuje se ve všech skupinách věkových i sociálních. Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v některých opravdu závažných případech nabýt i rysy organizovaného zločinu. Šikana může mít ústní i písemnou formu nebo kombinací obou druhů. Za šikanu může být považováno:
• urážení
• nadávání
• oloupení o peníze čí osobní věci
• vydírání
• násilí, bití
• ignorace
• a mnoho dalších
To co lze považovat za šikanu a co je v pořádku, je velmi těžké určit.
„Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví“
(definice MŠMT)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x560aaea4f3291.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Sikana.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse