Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Šikanování na pracovišti

Šikanování na pracovišti


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce charakterizuje a popisuje šikanování na pracovišti, konkrétněji ,,sociálně patologický jev“ zvaný ,,MOBBING“.

Obsah

ÚVOD
1) Příčiny mobbingu na pracovišti
2) Cíl mobbingu na pracovišti
3) Typické oběti mobbingu
4) Typičtí pachatelé šikanování
5) Fáze procesu mobbingu
6)Strategie mobbingu
8) Jak mobbing řešit
ZÁVĚR

Úryvek

"8) Jak mobbing řešit

Mobbing lze řešit pomocí třífázového modelu řešení:
1) Pojmenování konfliktu, kde je potřeba zjistit kdo má s kým jaký problém a v čem spočívá jeho příčina
2) Zpracování konfliktu tj. společně s prostředníkem daný problém prodiskutovat a vypracovat návrhy řešení daného problému
3) Urovnání konfliktu, kde je potřeba dokonale se obeznámit s přijatým kompromisem a následně se usmířit např. podáním ruky.

ZÁVĚR

V dnešní době je mobbing stále častější problém, než se zdá. Může vás potkat v zaměstnání v podstatě kdykoli a může potkat kohokoli z nás. Velice často si začátečních fází ani nevšimnete a nerozpoznáte, že jde skutečně o mobbing. Můžete se být obětí, nebo spoluúčastníkem nevědomé spolupráce tím, že budete patřit do skupiny výše zmíněné tím, že bude problém prostě přehlížet. Proto je dobré vědět, jak se mu bránit a co může člověk v této situaci proti němu dělat. Bohužel i přes veškerou snahu psychologů a odborů a jiných organizací, kteří se tímto problémem zabývají se ve většině případech stane, že dotyčný opustí své místo na pracovišti. Proto je nutné stále a častěji mluvit o svých problémech s kolegy i se svými příbuznými nebo nadřízenými. Je důležité nebýt na problém sám a neuzavírat toto téma před ostatními"

Poznámka

VŠFS, práce obsahuje logo školy.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55390c6cb6e5e.zip (228 kB)
Nezabalený formát:
Seminarky_prace.doc (266 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse