SiniceKategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá vybrané informace o sinicích od stavby buňky po výskyt.

Obsah

1.
Buňka sinice
2.
Rozmnožování
3.
Výskyt
4.
Vodní květ
5.
Další informace

Úryvek

"Sinice
Autotrofní organismy. Některé produkují toxiny, které způsobují alergie, ekzémy.
Buňka sinic obsahuje:
nukleové kyseliny
thylakoidy: obsahují chlorofyl a, karotenoidy a fykobiliny (fykocyanin a fykoerythrin - sinice zbarvené fykoerythrinem způsobují červenou barvu Rudého moře), vznikly odškrcením z cytoplazmatické memebrány
plynové váčky: obsahují dusík, slouží k nadnášení
buněčné stěny: tvoří ji bílkovina murein
zásobní látky:
- sinicový škrob: produkt fotosyntézy
- volutin: fosfát
Jednobuněčné sinice jsou vývojově starší, zůstávají po dělení často pohromadě spojené slizovými obaly.
U vláknitých sinic jsou buňky uloženy za sebou v pochvě. Některé buňky se specializují na výkon uřčité funkce.
- heterocysta: přeměňuje N2 na NO3-, nemá chlorofyl, v rýžovištích obohacují substrát o dusíkaté látky
- akineta: má silnou buněčnou stěnu a obsahuje zásobní látky, přežívá nepříznivé období, za příznivých podnímek z ní vypučí sinice
Rozmnožování: jednobuněčné dělením, vláknité pomocí hormogonií, tj. několika-
buněčných vláken, která se oddělí od mateřského vlákna a dorůstají v nová a pomocí akinet, ty klíčí tak, že se jejich obsah přemění v hormogonium, které potrhne stěnu.
výskyt: moře, horké prameny, velké hloubky oceánů, vlhká půda a skály, sladká voda
Při eutrofizaci (přehnojení, obsahuje mnoho živin) rybníka se na hladině vytváří tzv. vodní květ - sinice se přemnoží a zakryjí hladinu, rostliny i živočichové pod vodou umírají. V Africe vodní květy slouží jako potrava.

Zástupci rodu jednořadka (Nostoc) v symbióze s houbami vytváří lišejníky.
Sinice jsou jedny z nejstarších organismů, žili již před 3,5 miliard let, vytvářely v moři stromatolity - kopcovité útvary, dole sinice umíraly na povrchu žili nové.
Prochlorofyty (Prochlorophyta)
Prokaryotické autotrofní organismy.
Je znám pouze jediný druh žijící na povrchu těl mořských sumek. Stavbou buněk se podobá sinicím, v tylakoidech obsahuje chlorofyl a, b a karotenoidy. Zásobní látkou je škrob."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509d08a8ba90b.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Sinice.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse