Síra


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Charakteristika: Práce ve formě jednoduchých výpisků se zameřuje na síru jako prvek, dále na její sloučeniny. Podrobněji se zabývá kyselinou sírovou jako jednou z nejdůležitějších kyselin.

Obsah

1.
Krystaly
2.
Výskyt v přírodě
3.
Využití
4.
Sloučeniny

Úryvek

"Reakce H2SO4
a) zředěná – nemá oxidační vlastnosti
neušlechtilý kov + H2SO4 → XSO4 + H2
př. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
b) koncentrovaná – má oxidační vlastnosti
ušlechtilý kov + H2SO4 → XSO4 + SO2 + H2O
př. Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
Soli H2SO4
sírany – hnojiva, stavebnictví
• sádrovec – CaSO4.2H2O
• sádra – CaSO4.1/2H2O – vznik tepelným rozkladem sádrovce →
• CaSO4.2H2O → CaSO4.1/2H2O + 3/2H2O
thiosírany – kyslík nahrazen sírou
• místo Na2SO4 → Na2S2O3 – thiosíran sodný
• využití v černobílé fotografii, ve vodárenském průmyslu při odstraňování nadbytečného chloru
kamence = podvojné sírany
• M(kov) M(kov) (SO4)2 . 12H2O
• př. KAl(SO4)2 . 12H2O = dodekahydrát síranu draselno-hlinitého"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52fe318f0e830.zip (65 kB)
Nezabalený formát:
Chemie_prvku_sira.pdf (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse