Síra


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce podávající základní informace o chemickém prvku síra. Udává její základní charakteristiku, výskyt, použití a popisuje jednotlivé sloučeniny.

Obsah

1.
Základní charakteristika
2.
Výskyt
3.
Použití
4.
Sloučeniny

Úryvek

"SÍRA
Síra, latinsky zvaná Sulphur, anglicky Sulphur, francouzsky Soufre a německy Schwefel byla objevena ve středověku. Tento prvek se značkou S, protonovým číslem 16 a elektronovou konfigurací 1s22s22p63s23p4, je v 3.periodě skupiny VI.A. Její teplota tání je 388,36K, neboli 115,21°C a teplota varu 717,87 K, neboli 444,72°C. Síra má relativní atomovou hmotnost 32,066 a Paulingovu elektronegativitu 2,58. Síra se v přírodě vyskytuje volná i vázaná ve sloučeninách. Jejich oxidační čísla jsou -II,II,IV,VI. Volná se vyskytuje v blízkosti sopek a je také obsažena v sopečných plynech (př.sulfan-H2S, oxid siřičitý-SO2). Nejčastěji se však vyskytuje vázaná ve formě sulfidů a síranů. Síra je také významný biogenní prvek-v organických sloučeninách je obsažena v bílkovinách. Síra je pevná a krystalická látka, která má žlutou barvu.
Vyskytuje se v několika alotropických modifikacích-kosočtverná síra, která je stálá při laboratorní teplotě, přechází při 95°C na síru jednoklonnou. Obě tyto modifkace vytvářejí cyklické molekuly S8. Vzájemně se liší pouze uspořádáním těchto molekul v krystalové struktuře. Zahříváním jednoklonné síry nad 119°C připravíme tzv.kapalnou síru (hustá, viskózní kpalina), jejímž dalším zahříváním vznikají hnědé páry. Prudkým ochlazením těchto par vzniká sirný květ, který má podobu žlutého prášku. Při prudkém ochlazení kapalné síry dostaneme síru plastickou, která však není stálá a postupně přechází na modifikaci kosočtvernou. Molekuly plastické síry vytvářejí dlouhé polymerní řetězce, které jsou také příčinou její plastičnosti. Síra je středně reaktivní látka, která se přímo slučuje téměř se všemi prvky. Má oxidační i redukční účinky: Fe+S->FeS (oxidační účinky),
S+2HNO3-> H2SO4+2NO (redukční účinky)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x460ea8b3b04a4.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Sira.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse