Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Síra, dusík, fosfor

Síra, dusík, fosfor


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Zápisky z hodin k síře, dusíku a fosforu heslovitě seznamují s vlastnostmi a sloučeninami těchto prvků.

Obsah

1.
Síra
2.
Sloučeniny síry
3.
Dusík
4.
Sloučeniny dusíku
5.
Fosfor
6.
Sloučeniny fosforu

Úryvek

"Síra
-žlutá
-křehká krystalická
látka
-když se ochladí
vzniká plastická
síra
-nerozpouští se ve
vodě
-při vyšší teplotě reaguje
s kovy i nekovy
-zapálená shoří na oxid
siřičitý SO2
-využití: zápalky, kaučuk
střel. prach
-výroba: 1.oxidace síry
na oxid siřičitý
2. oxidace SO2
na SO3 vzdušným kyslíkem

Sloučeniny síry
Oxid siřičitý
-bezbarvý plyn
-dráždí dýchací cesty
-příprava
Na2SO3+H2SO4-
->Na2SO4+SO2+H2O
Oxid sírový SO3
-vzniká slučováním
oxidu siřičitého a
kyslíku
Kyselina sírová
-dvojsytná kyselina
-žíravina

Dusík
-vyskytuje se ve všech
skupenství
-bezbarvý, bez chuti,zápachu,
nehořlavý
-trojná vazba
-reaguje při vysoké teplotě
-nitridy-vznikají zahřátím
s křemíkem, borem a
hliníkem
-příprava: tepelným rozkladem
dusitanu amonného
NH4NO2 -> N2+2H2O
-výroba: frakční destilací kap.vzd."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510cdf4646cc2.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Sira_dusik_fosfor.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse