Six Sigma


Kategorie: Inovační management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o filosofii Six Sigma, objasňuje původ, popis, požadavky na způsobilost procesu.

Obsah

1.
Původ filosofie Six Sigma
2.
Požadavky na způsobilost procesu (vztahy směrodatné odchylky a tolerančního pole)
3.
Popis filosofie a užití v podnicích
4.
Předměty kritiky

Úryvek

"Filosofie Six Sigma tedy usiluje o minimalizaci výskytu neshod a tím i o zvýšení produktivity a ziskovosti podniku. Vychází z toho, že v důsledku neshod jsou podnikové procesy a drahé a že zbytečné aktivity spojené s „výrobou“ neshodných výstupů, jejich evidencí a řešením představují skrytou továrnu (hidden factory), která nic nevyrábí, ale jen spotřebovává.

Six Sigma vychází z podnikové vize, opírá se o soustavný výcvik, osvojování si nových postojů, týmovou práci a speciální techniky k trvalém zlepšování procesů. K těmto technikám patří zejména statistické metody pro analýzu variability a její snižování (např. pomocí DOE – navrhování experimentů). Potřebný je také vhodný software."

Poznámka

Stručný text.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4549aceb3706d.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
filosofie_six_sigma.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse