Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Skanska - odměňování práce

Skanska - odměňování práce

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této práce je porovnání teorie a praxe mzdového systému podniku. Důraz je kladen především na odměňování a mzdotvorné faktory dělnické profese. V teoretické části je popsán nejen pojem odměňování a hodnocení práce, včetně metod jejího hodnocení, ale také mzdové formy a mzdový systém podniku. Praktická část se zaměřuje na charakteristiku společnosti Skanska. Zabývá se mzdovou částí podniku a odměňováním pracovníků, jak je toto zakotveno v kolektivní smlouvě. Dále se věnuje zainteresovanosti zaměstnanců, i mimořádným odměnám.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Pojem odměňování
2.2.
Hodnocení práce
2.3.
Metody hodnocení práce
2.4.
Mzdové formy
2.5.
Mzdový systém podniku
2.5.1.
Hodnota práce
2.5.2.
Mimořádné pracovní podmínky
2.5.3.
Pracovní výkon a chování
2.5.4.
Tržní cena práce
3.
Praktická část
3.1.
Společnost Skanska
3.1.1.
Historie
3.1.2.
Mzdová část v podniku
3.1.3.
Odměňování pracovníků
3.1.4.
Kolektivní smlouva
3.1.5.
Zainteresovanost zaměstnanců
3.1.6.
Mimořádné odměny
3.1.7.
Mzda
4.
Závěr

Úryvek

"Mzdová část podnikové kolektivní smlouvy z roku 2008 analyzované společnosti uvádí: „Mzda má zásadní význam pro ekonomiku zaměstnavatele, zajišťuje stabilizaci odborných a výkonných zaměstnanců a stimu¬luje zájem na optimálním zisku. Zaměstnanci se dělí pro účely odměňování na dělníky a tech¬nicko-hospodářské (TH) zaměstnance, a to podle charakteru skutečně vy¬konávané práce.“ Již tento výrok splňuje body 1, 4 a 5 výše zmíněných úkolů systému odměňování, což je dobrým předpokladem pro tvorbu kvalitního mzdového systému v podniku.

Co se týče samotného odměňování pracovníků ve Skanska, dělí se, jak již bylo výše zmíněno, na odměňování dělníků a odměňování technicko-hospodářských pracovníků. Kritéria jsou však pro oba okruhy zaměstnanců stejná. Jsou jimi: složitosti práce, odpovědnost, namáhavost, obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnost a dosahované pracovní výsledky. Výsledkem zhodnocení těchto kritérií je (zaměříme-li se nyní na dělnickou profesi) zařazení dělníka do jednoho ze čtyř mzdových stupňů. Tyto stupně jsou definovány charakteristikou jednotlivých profesí, pro jejíž určení používá Skanska "Katalog prací", který byl vypracován za spoluúčasti MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) a vydán jako metodická pomůcka v roce 1996. Pro stanovení základní tarifní hodinové/měsíční mzdy platí tyto závazná rozpětí v jednotlivých stupních:

Podniková kolektivní smlouva pro rok 2008 této společnosti dále uvádí pravidla pro stanovení základní tarifní hodinové/měsíční mzdy následovně:
• Základní tarifní hodinovou/měsíční mzdu stanovuje jednotlivým dělníkům vedoucí příslušného hospodářského střediska/vedoucí úseku nebo jemu na roveň postavený zaměstnanec. Přiznání této mzdy se provádí písemně a musí být předáno v kopii dělníkovi.
• Zařazení dělníků do 4. stupně schvaluje generální ředitel společnosti, ředitel direkce nebo ředitel závodu."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 7 stran. Práce obsahuje tabulku a schéma.
Práce do předmětu Nauka o podniku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16569
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse