Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sklad společnosti AvonCosmetics v Ostravě - podnikatelský záměr

Sklad společnosti AvonCosmetics v Ostravě - podnikatelský záměr

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce byla vytvořena do předmětu Obchodní podnikání v 5. ročníku VŠB-EKF. Jedná se o zpracovaný podnikatelský plán, jehož cílem je analýza trhu pro otevření pobočky společnosti AVON v Ostravě. Plán zahrnuje popis společnosti, výběr lokality, ale i analýzu makro a mikroprostředí (tato část je kompilačního rázu). V druhé části je analyzováno samotné podnikání (SWOT analýza, produkty, kalkulační plán).

Obsah

1
Popis firmy
2
Výběr lokality k umístění naší prodejny
3
Externí analýza podniku
3.1
Analýza makroprostředí
3.2
Analýza mikroprostředí
4
Interní analýza podniku
4.1
SWOT analýza
5
Naše produkty
6
Provoz firmy
7
Finanční plán
7.1
Kalkulace předpokládaných nákladů obchodu
7.2
Kalkulace předpokládaných výnosy z provozu podniku
7.3
Hospodářský výsledek
7.4
Zahajovací rozvaha
8.
Závěr
9.
Zdroje

Úryvek

"Ekonomické prostředí
Zde lze zařadit ekonomické faktory ovlivňující kupní sílu a strukturu výdajů domácností. Sledují se jednotlivé makroekonomické trendy, tendence a z nich vyplývající vlivy na podnikání. Důležitým faktorem je zde například: fáze hospodářského cyklu, růst HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti, úroková míra, bilance účtu zahraničního obchodu. Ekonomické prostředí tak vytváří podnikatelskou náladu a kupní možnosti obyvatelstva i organizací.
Současná míra inflace se pohybuje podle údajů ČSU na nízké úrovni a to 2,5 % ke konci roku 2006. Míra nezaměstnanosti dosáhla ve 2. čtvrtletí 2007 podle výsledků výběrového šetření devítiletého minima 5,3 %. Proti 2. čtvrtletí 2006 se snížila o 1,8 procentního bodu. Obecná míra nezaměstnanosti je v ČR dlouhodobě nižší než průměr za všechny členské země EU nebo průměr za země eurozóny.
Důležitý je i trend rychlého zadlužování domácností, kdy dochází k stále většímu růstu nakupování na dluh a zároveň dochází k poklesu disponibilních prostředků občanů.

Politicko-právní prostředí
V České republice existuje soustava zákonů, vyhlášek, předpisů a omezení, kterými stát upravuje podnikání a které je třeba respektovat a řídit se jimi. Jedná se o otázky cenové, obchodní, mzdové, vývozní a dovozní, protimonopolní a podobně. Existuje i určitá etika podnikání, kterou je nezbytné v rámci zachování si dobrého jména a udržení nebo získání nových obchodních partnerů dodržovat. Nejdůležitější jsou pro nás Zákon č. 65/1965 Sb. - zákoník práce, Zákon č. 513/1991 Sb. - obchodní zákoník, Zákon č. 455/1991 Sb. - o živnostenském podnikání
Společensko-kulturní prostředí
Porevolučními změnami v našem státě došlo k částečnému přehodnocení žebříčku preferencí jednotlivců. Naše společnost se snaží tyto změny ve vnímání hodnot zachytit a zapůsobit na své zákazníky tak, abychom je upoutali. Zaměřili jsme se především na oblast ekologického přístupu k životnímu prostředí, která je dnes celkově vnímána velmi citlivě. Nabízíme nejen standardní ale i ekologicky šetrné výrobky.
Zároveň se snažíme zviditelnit svou účastí na boji proti rakovině a to pořádáním různých společenských akcí či prodejem předmětů, jejichž výtěžek jde na boj proti rakovině.

Technologické prostředí
Zde se snažíme především o sledování technologických změn a inovačních směrů v oblasti výroby nápojů. Inovační aktivity musí být proto neoddělitelnou součástí podnikatelské strategie společnosti zaměřené na udržení konkurenceschopnosti podnikatelského subjektu v rychle se měnících podmínkách jejího externího prostředí.
Naše inovační strategie se opírá především o vývoj nových produktů a modernizace technologií jejich výroby a prodeje."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a tabulky, v čistém textu se jedná o 15 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12903
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse