Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Skladební dvojice

Skladební dvojice


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: .

Obsah

Věta dvojčlenná a jednoduchá - charakteristika. Druhy jednočlenných vět - slovesné, infinitivní, jmenné, příslovečné, citoslovečné, vokativní. Základní skladební dvojice - podmět, přísudek, jak je poznat, charakteristika, podmět nevyjádřený, všeobecný, přísudek slovesný, jmenný beze spony, jmenný se sponou být. Předmět - jak ho poznat. Přívlastek - shodný,
neshodný, antepozice, postpozice, volný, těsný. Příslovečné určení - jeho typy, přimykání. Doplněk - jak ho poznat. Přístavek - jak ho poznat, psaní čárek. Závislost ve skladebních dvojicích - shoda, řízenost, přimykání.

Úryvek

.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43d4ec6bc5283.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
skladebni_dvojice.doc (25 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse