Skořice


Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje zhodnocení produkce, importu a exportu skořice na mezinárodní úrovni v letech 1994 - 2004. V příloze se nacházejí tabulky. Text byl vyhotoven do předmětu Ekonomika světového zemědělství na ČZU.

Obsah

1.
Úvod
2.
Produkce skořice
3.
Import skořice
4.
Export skořice
5.
Produkční cena
6.
Přílohy

Úryvek

"Import skořice

V roce 2004 se celosvětově dovezlo 104 718 tun skořice, což je 78,79 % veškeré produkce. Skořice se dováží téměř do celého světa. Výjimkou jsou zaostalé státy Afriky ( Angola Zambie, apod.), státy jihovýchodní Evropy ( Albánie, Arménie, Ázerbajdžán,), Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie, Togo,… Mezi další země, kam se skořice nedováží jsou ostrovy Dominika a Ostrovy Svatý Tomáš a Princův ostrov.
Nejvíce skořice se dováží do Asie. Import v roce 2004 činil 44 479 tun, v 1000 USD je to 40 554 USD. Od roku 1994 se import zvýšil o 51 %. Zajímavé je, že ačkoliv se import zvyšuje, v peněžním vyjádření v USD částka klesá. V roce 2004 byla oproti roku 1994 nižší o 9 848 000 USD (24 %).
Z asijských zemí má na importu nejvyšší podíl Singapure (4,9 % asijské produkce), Korejská republika, Japonsko a Čína.
Do Severní a Střední Ameriky se v roce 2004 dovezlo 28 718 tun, což je 55 453 000 USD. Nejvíce skořice se dovezlo do USA, Mexika a Kanady.
Oproti Severní a Střední Americe je import do Jižní Amerika téměř zanedbatelný. Dovezlo se 10 926 tun, což představuje 38 % importu Severní a Střední Ameriky.
V roce 2004 se do Evropy dovezlo 14 766 tun. V peněžních jednotkách je to 24 600 000 USD. Téměř 90 % veškerého importu zůstává v Evropské Unii, která v roce 2004 měla pouze 25 členských států. Největším evropským importérem je Německo s 2 733 tunami (4 440 000 USD, tj. 2,1 % celkového importu skupiny s názvem: koření).
Ve sledovaném období se import do Afriky mnohonásobně zvýšil. V roce 2004 činil 5 151 tun (4 017 000 USD), což je oproti roku 1994 nárůst o 31 %. V USD je to téměř dvojnásobný nárůst. Největším importérem je Egypt, který má 10 % afrického importu. Oproti roku 1994 se import zvýšil o 14 %"

Poznámka

S tabulkami má práce 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48159f5422407.zip (45 kB)
Nezabalený formát:
Skorice.doc (236 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse