Referáty světová ekonomika

Název Goodness Staženo

Středoevropská dohoda o volném obchodu (CEFTA)

Práce jen podává základní informace o fungování, cílech, organizaci, a problémech této organizace.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

624x

Ukrajina - vývozní a dovozní obchodní případ

Práce se zabývá Ukrajinou jako vývozním a dovozním obchodním případem. Uvádí základní informace o teritoriu. Charakterizuje zemi z hlediska vnitropoli... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

412x

Příčiny současné hospodářské krize v Japonsku

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

400x

Světová ekonomika: Maastrichtská smlouva

Práce se zabývá Maastrichtskou smlouvou. Ta je rozdělena na dva dokumenty. První z nich se zaobírá založením Evropské unie, druhý Evropským společenst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Světová ekonomika

335x

Postavení Číny ve světové ekonomice

Seminární práce na téma postavení Činy ve světové ekonomice se mimo pohledu na současnou situaci v tomto státě ohlíží i na případně převzetí pomyslené... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

317x

Mezinárodní obchod

Hlavním tématem práce je mezinárodní obchod. V úvodu se autor zabývá jeho ekonomickou podstatou, důvody a teoriemi jeho fungování. Dále popisuje obcho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

290x

Země třetího světa

Seminární práce pojednává o zemích třetího světa. V úvodu se autor zabývá příčinami a historickým vývojem ekonomické diferenciace světa. V další části... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika, Geografie

285x

Světová ekonomika: Rozpočet Evropské unie

Hlavním tématem práce je rozpočet Evropské unie. V úvodu je porovnán s rozpočty jednotlivých členských států. Dále jsou uvedeny jeho příjmy a výdaje. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Světová ekonomika

229x

Životní úroveň

Práce obsahuje soubor okomentovaných definic a článků na téma životní úrovně ve světě a ČR. Práce definuje životní úroveň, zabývá se klasifikací světo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika


182x

Rozvojové země a mezinárodní organizace

Práce popisuje, co to vlastně "rozvojová země" je, jak se RZ dělí (široké a úzké pojetí, klesifikace dle IMF, WB, OSN atp.), problém LDC (least develo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

176x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]