Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Sledování srdcovky s pohyblivým hrotem ve výhybce - diplomová práce

Sledování srdcovky s pohyblivým hrotem ve výhybce - diplomová práce

Kategorie: Doprava

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce ve své první polovině vypovídá o problematice dynamického zatížení železniční dopravní cesty a prostředcích jejího rozvětvení a křížení. Další část popisuje průběh měření pohybů hrotů srdcovky výhybky v železniční stanici Poříčany, Vranovice a Moravany. Následuje vyhodnocení získaných dat pro jednotlivé stanice zvlášť i ve vzájemném srovnání. Závěr představuje shrnutí dosažených výsledků.

Obsah

1.
Úvod: dynamické zatížení železniční dopravní cesty
2.
Popis konstrukce výhybky
2.1.
Srdcovky pevné
2.2.
Rázy na srdcovkách od kol
2.3.
Srdcovky s pohyblivými částmi
3.
Provedená měření
3.1.
Měření dynamického namáhání konstrukce železničního svršku ve výhybce č. 3 J60-1:26,5-2500-PHS v žst. Poříčany
3.1.1.
Popis lokality
3.1.2.
Použitá měřicí technika
3.1.2.1.
Měřicí zesilovače a měřicí počítač
3.1.2.2.
Použité snímače
3.1.2.3.
Parametry záznamu
3.1.3.
Vyhodnocení pohybů hrotu srdcovky
3.1.4.
Vyhodnocení zrychlení vibrací
3.1.5.
Pohyby srdcovky
3.1.6.
Hodnocení zrychlení vibrací v časové oblasti
3.1.7.
Hodnocení zrychlení vibrací ve frekvenční a časově-frekvenční oblasti
3.1.8.
S ostatními konstrukcemi
3.2.
Měření dynamického namáhání konstrukce železničního svršku ve výhybce č. 5 J60 1:12-500 PHS v žst. Vranovice
3.2.1.
Přehled lokality
3.3.
Měření svislých pohybů pražců a vibrací v oblasti srdcovky výhybky č. 21 v žst. Moravany
3.3.1.
Popis sledované výhybky
3.3.2.
Přehled lokality
3.4.
Vyhodnocení pohybu srdcovky ve výhybce v žst. Poříčany a srovnání pohybů
3.4.1.
Vyhodnocení pohybů
3.4.2.
Porovnání příčných pohybů
3.4.3.
Porovnání svislých pohybů
3.5.
Vyhodnocení vibrací srdcovky ve výhybce v žst. Poříčany a porovnání vibrací
3.5.1.
Vyhodnocení vibrací v časové oblasti
3.5.2.
Porovnání efektivních hodnot zrychlení v časové oblasti
3.5.3.
Porovnání maximálních hodnot zrychlení v časové oblasti
4.
Závěr

Úryvek

"VYHODNOCENÍ POHYBŮ HROTU SRDCOVKY
Zaznamenané signály byly prohlédnuty a zkráceny na oblast průjezdu vlaku. Signál každého snímače byl zkontrolován a případné vadné části záznamu (např. z důvodu posunu snímače v uchycení) byly odstraněny. Takto upravené záznamy byly podrobeny dalšímu hodnocení.
Celý záznam pro průjezd vlaku byl podroben vyhodnocení z hlediska poklesů pod jedoucí nápravou nebo podvozkem. Vzhledem k množství projíždějících náprav a podvozků nebylo možné signály vyhodnocovat ručně. Z tohoto důvodu byl pro hodnocení signálů použit speciální software pro hodnocení špiček signálů – PeakDetector.
Výstupem hodnocení pomocí PeakDetectoru byl počet vyhodnocených špiček po délce signálu pro každý snímač. Vzhledem k tomu, že u některých snímačů nebylo možné samostatně vyhodnotit každou nápravu, tj. byl vyhodnocen průjezd podvozku jako celek, není počet špiček pro všechny snímače stejný.
Seznam obsahoval čas průjezdu podvozku nebo nápravy a hodnotu lokálního extrému. Tyto seznamy lokálních extrémů byly dále rozděleny s ohledem na druh hodnoceného vozidla, tj. ze seznamu byly vybrány zvlášť extrémy pro hnací vozidla a následující železniční vozy.
Pro soubor poklesů pod jednotlivými nápravami pro jednotlivé záznamy byly vypočítány standardní statistické parametry. Bylo předpokládáno, že soubor špiček má charakter normálního rozdělení, přestože se nejedná o normální rozdělení, bylo zde pro zjednodušení výpočtu použito. Vypočten byl odhad střední hodnoty a směrodatné odchylky, stanoveny byly největší a nejmenší zjištěné hodnoty.
Statistické parametry byly vyneseny přehledně do grafů (viz příloha č.). Hraniční meze byly zkonstruovány pro maximální a minimální naměřenou hodnotu. V grafech jsou uvedeny pro každý snímač nejmenší a největší hodnoty, průměr a tzv. dolní a horní mez jako vzdálenost jedné směrodatné odchylky od průměru.

VYHODNOCENÍ ZRYCHLENÍ VIBRACÍ
Vyhodnocení bylo rozděleno na vyhodnocení zrychlení vibrací v časové oblasti a na vyhodnocení ve frekvenční a časově-frekvenční oblasti. V časové oblasti byla hodnocena vždy maximální hodnota v celém signálu, minimální hodnota v celém signálu a efektivní hodnota hodnoty pro celý průjezd vlakové soupravy. Maximální a minimální hodnoty vypovídají o rázovém zatížení vyvolaném zejména závadami pojížděné plochy kola. Efektivní hodnoty jsou ekvivalentem energie signálu a dávají představu o škodlivosti zrychlení vibrací, které působí na konstrukci. V současné době nebyly žádnými standardy stanoveny limity z hlediska působení na konstrukci koleje ani pro maximální hodnoty ani pro efektivní hodnoty. Vyhodnoceny byly všechny zaznamenané průjezdy vlaků, vyhodnocení je v příloze č.3 .
Ve frekvenční oblasti byla pro základní zobrazení signálu ve frekvenční oblasti použita pro všechny průjezdy vlaků analýza FFT (rychlá Fourierova transformace). Tato spektra nebyla dále hodnocena, protože nedokáží zvýraznit dominantní frekvence. Jsou až příliš podrobná a vzhledem ke stochastickému charakteru signálu je vyhodnoceno množství nevýznamných frekvencí.
Pro detailnější hodnocení byla použita Welchova metoda, která lépe zobrazuje klíčové frekvence. Hodnoceny byly výřezy signálů zrychlení vibrací odpovídající průjezdu hnacího vozidla nebo prvního vozidla soupravy, upravené digitální filtrací dolní propustí 800 Hz. Tímto způsobem byly hodnoceny vybrané záznamy průjezdu vlaků:
3302 – R_1043, jízda odbočkou;
3307 – R_1144, jízda přímou.

Na detailní rozbor byla použita časově-frekvenční metoda, která dokáže nejen zobrazit závislost amplitudy na frekvenci, ale také čas, kdy jednotlivé frekvence působí. Pro tuto analýzu byla použita STFT (krátkodobá, okénková Fourierova transformace)."

Poznámka

Součástí práce jsou četné grafy, tabulky, fotografie a nákresy, rozsah čistého textu činí cca 21 stran.
Práce nezahrnuje přílohy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23588
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse