Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Slezská univerzita v Karviné – proč tato škola? – úvaha

Slezská univerzita v Karviné – proč tato škola? – úvaha


Kategorie: Andragogika

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Velice stručná charakteristika Obchodně podnikatelské fakulty SU v Karviné. Jde spíše o kritiku několika předmětů, které se vyučují v 1. ročníku. Autor v podstatě nerozebírá otázku proč je na této škole, ale otázku nevhodné výuky některých předmětů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Přijetí na školu - mé představy
3.
Úterý - "Mikro"
4.
Středa - Matematika
5.
Čtvrtek - Informatika
6.
Závěr

Úryvek

"Čtvrtek - INFORMATIKA, přednášky, semináře. Vezmeme to popořadě. Po první přednášce většina studentů na ně už nikdy nešla. Jestli se tam objevilo padesát studentů, tak to je úspěch. Občas přednášejí, když technika nechce poslouchat, neví si rady. Tak zavoláme počítačového experta. A hele závada byla odstraněna! Byl to špatně zastrčený kabel. Přednášející si asi neláme hlavu s přípravou na přednášku. Ono se hledá něco, co by tam v PC mělo být uloženo a ono to tam není, nebo kde to vlastně je..... a už se to našlo , bylo to v jiném dialogovém okně. Teď otázka, kterou si klade mnoho studentů: proč, na co je přednáška, když si to hned nemohu vyzkoušet, na co mi to je koukat na velké plátno, kde šipka pohybuje sem a tam. No nic, prostě je. Semináře si myslím jsou v pohodě, podle tohoto, co jsem zažil já. Taky se stane, že něco pan na semináři neví, nebo se splete, nebo studenti, kteří "informu" opakují mají na řešení daného úkolu jiný názor, tak se názory zkonfrontují a je to. Co mě překvapilo, byla druhá část prvního semestru, kdy začal PASCAL. Proč se ho učit? Nechápal jsem ani já, ani nikdo jiný. Dověděl jsem se, že nás to má naučit logičtěji myslet, nebo tak nějak. Po konzultaci se známým, který se v tomto vyzná, a vysvětlil mi to, dávám zapravdu, že nám pomůže. Zajímavá byla i zkouška. Měla tři části teoretickou, WORD a PASCAL. Vyjádřím se jenom k té teoretické. Jaký je Váš názor na otázky typu: Které tlačítka se (ne)nachází na dialogovém okně xyzž?

To bylo zhodnocení předmětů, které nejvíce otřásly mnou a pravděpodobně i jinými studenty.
Zkusím školu zhodnotit z obecného pohledu. Jedním z velkých problémů jsou počítače. Na této škole se nachází dvě učebny s 24 dobrými počítači. A kolik má tato škola studentu. Já nevím, ale typuji tak kolem 1500.
Budova školy je prostě budova. Na první pohled si každý domyslí, pro jaký účel byla postavena, ale vysokou školu (universitu) nedělá budova, ale lidi, kteří zde pracují a mě nepatří soudit lidi, ale jejich výuku a to jsem se pokusil o pár řádek výš. Snad se mi to podařilo."

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací. Problematika je rozebrána jen povrchně. Práce je subjektivně zabarvená a používá hovorové výrazy.
Obsahuje grafiku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: man2004.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Proc_tahle_skola.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse