Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Slezské války a vláda Marie Terezie

Slezské války a vláda Marie Terezie


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky ve své první části popisují průběh slezských válek a poté se krátce věnují významným panovnickým počinům Marie Terezie.

Obsah

1.
Slezské války
2.
Vláda Marie Terezie

Úryvek

" SLEZSKÉ VÁLKY

- 1740- vymření Habsburků po meči
- smrt císaře Karla VI.
- 1740- nástup Marie Terezie- spory s Pruskem, Saskem a Bavorskem (kurfiřt Karel Albrecht)
- nechtěli ji přijmout za nástupkyni
- 1740- 1748- Slezské války
- 1741- 1. Sl. válka- Prusko obsadilo Sl. a porazilo Rakouská vojska (duben)
- Bavorsko se přidává, obsazuje Čechy a Horní Rakousko (prosinec)
- Marie Terezie žádá o pomoc Uherské stavy
- Pomoc dostává finanční i vojenskou
- 1742- obsazuje Bavorsko a dostává se až do Prahy
- 1742- 1. Sl. válka končí Vratislavským mírem, M.T. ale přichází o část Sl. a Kl. (vše připsáno Prusku)
- 1743- Korunovace M.T. v Praze
- za pomoci Britského vojska porazila Francouzkou a Bavorskou armádu
- 1744- Prusové opět vpadli do Čech => 2. Sl. válka
- 1745- končí Drážďanským mírem
- Dr. Mír pouze potvrdil ztrátu Kl. a Sl.
- zisk- získala císařskou korunu pro svého manžela Františka Štěpána Lotrinského
- válka- do Nizozemí a Itálie
- 1748- mír v Cáchách- definitivně uznali M.T. za nástupkyni, Sl. a Kl. def. ztraceno
- chtěla je ale zpátky- reformovala armádu (Sl. hodně dolů a lidí)
- 1756- 1763- 7. letá válka
- 1756- Prusové opět pronikají do Čech a Saska
- 1757- bitva u Kolína
- válčí se na území Pruska, Saska a Sl.
- změna na Pruském trůnu- opouští koalici s Rakouskem
- 1763- mír v Hubertusburku
- potvrzena ztráta Kl. a Sl.

VLÁDA MARIE TEREZIE

- 1740- 1780- nastoupila v 23 letech
- musí bojovat o to, aby jí přijaly ostatní státy
- pod její vládou: Rakouské, Uherské, České a Italské země, jižní Nizozemí
- ztratila Sl. a Kl.
- získala Halič a Vladiměšsko
- kultura, jazyk, náboženství- chtěla sjednotit
- snaha o centralizaci a vytvoření jednotného státu po vzoru Pruska
- hl. sídlo Vídeň
- doposud zemi spravovaly přes zemské úřady
- nyní jsou šlechtici placeni sněmem nahrazeni císařskými úředníky (placeni M.T.)
- 1704- povinná školní docházka pro děti 6- 12 let
- vesnice- triviální školy, university
- hospodářství- sčítání obyvatelstva
armáda- vylepšení"

Poznámka

Letopočty jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50a4d7315fc06.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Slezske_valky_vlada_Marie_Terezie.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse