Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Slovenský ráj

Slovenský ráj


Kategorie: Cestovní ruch - lokality

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce charakterizuje Slovenský ráj. Uvádí stručné informace o jeho historii, geologii, i samotné přírodě. Jmenuje 10 NEJ pro turistické výlety.

Obsah

1.
Charakteristika, základní údaje
2.
Historie
3.
Geologie
4.
Rokliny
5.
Vodstvo
6.
Podnebí
7.
Fauna a flóra
8.
Lokality CR
9.
Zima ve Slovenském ráji
10.
10 nej ze Slovenského ráje

Úryvek

"Rokliny
Většina roklin se nachází v oblasti největší krasové planiny Glac. Jsou to například Kyseľ (který v roce 1976 vyhořel a je nepřístupný), Velký a Malý Sokol, Sokolí dolina, Piecky, Suchá Belá, Zelená roklina, Kláštorská roklina a Prielom Hornádu. V roce 1976 byly všechny rokliny vyhlášeny za přírodní rezervace, pohyb je zde možný pouze po značených cestách a je povolen jen směrem zdola nahoru!!!
Vodstvo

Území Slovenského ráje odvodňují 2 řeky s množstvím menších přítoků. Na severu je to řeka Hornád a na jihu řeka Hnilec. Obě dvě pramení pod Královou holou a obě vyhloubili hluboko do vápence zařezané úzké kaňony – Prielom Hornádu a Stratecký kaňon s množstvím geomorfologických útvarů, které dělají toto území velmi přitažlivé a atraktivní. Mimořádně vysoká koncentrace navzájem dotýkajících se roklin, jejich jedinečný vývoj a rozmanitost fauny a flóry nemá obdoby nejen v Karpatech ale ani jinde na světě.
Převážnou část území tvoří vápence a dolomity, proto se tu nachází víc než 350 jeskyň a propastí. Pro návštěvníky je zpřístupněná jen unikátní Dobšinská ledová jeskyně.
Podnebí
Klimatické poměry Slovenského ráje ovlivňuje zejména nadmořská výška, která se pohybuje od 430 v ústí Hornádu do 1266 m.n.m. na Velké Knole. Dalším činitelem ovlivňujícím podnebí je srážkový stín, který vytvářejí sousední Vysoké Tatry. Průměrné roční teploty se pohybují kolem 4-5 stupňů Celsia. Nejtepleším měsícem je červenec, kdy průměrné teploty vystoupí až na 17 stupňů Celsia.
Fauna a flóra
Většinu území Slovenského ráje (90%) pokrývají lesy, převážně jehličnaté s dominantním zastoupením smrku, jedle a borovice a smrku opadavého. V centrální části NP přibývá buk a v nejteplejších a nejníže položených lokalitách i dub zimní. Rostlinstvo má výrazný karpatský charakter, který způsobuje velmi členitý a rozmanitý reliéf. Vyskytuje se tu více než 900 druhů vyšších rostlin, z kterých mnohé jsou velmi vzácné a na Slovensku ojedinělé. 35 druhů je chráněných úplně a 8 částečně. Důležitý je výskyt karpatských a západokarpatských jen tu se vyskytujících druhů (endemitů) vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Území roklin se vyznačuje zachovalostí přírodních společenství a velkou rozmanitostí (biodiverzitou) rostlinných a živočišných druhů soustředěných na malém prostoru. V roklinách je typická vertikální inverze (obrácený výskyt) druhů – na dně roklin se nacházejí horské až vysokohorské a nahoře na svazích teplomilné druhy.

SR je území se svéráznými živočišnými společenstvími krasových planin s typickou faunou západních Karpat. Má mimořádný význam pro zachování mnohých endemitů.
V SR bylo doposud zjištěných více než 4000 druhů. Žije tu například více než 2000 druhů motýlů, z kterých více než 30 druhů je chráněných a některé se nevyskytují jinde na světě.
Bohatá je fauna obratlovců. Více než 200 se tu vyskytujících druhů je 130 chráněných. Z kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů: mlok karpatský, mlok velký, orel skalní, netopýr pobřežní, sysel obyčejný, vydra říční, tetřev obyčejný a další.
V potokách se vyskytují původní druhy ryb, zastoupené nejvíce pstruhem duhovým.
V nepřístupných částech SR dodnes žije: medvěd hnědý, vlk obyčejný, rys ostrovid, kočka divá, které málokdy uvidíme. Spíše můžeme vidět srnčí a jelení zvěř nebo kamzíka, který však není původním obyvatelem SR.

Pro CR jsou významné lokality:

Tomašovský výhled (680 m.n.m.)

- skalní galérie na jižním svahu Ludmanky s výhledem na Prielom Hornádu, do doliny Bílého potoka, na Čertovu sihoť a při dobrém počasí i na Vysoké Tatry. Tomašovský výhled je stálým místem horolezeckého výcviku. V blízkosti se nacházejí další zajímavé a působivé skalní útvary – Ihla, Kazatelnica."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://slovenskyraj.xf.cz/sr.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14716
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse