Slovesné gramatické kategorie


Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech vypisuje jednotlivé typy mluvnických kategorií sloves a jejich dělení.

Obsah

1.
Sloveso definice
2.
Osoba
3.
Číslo
4.
Způsob
5.
Čas
6.
Rod
7.
Vid
8.
Třída a vzor

Úryvek

“5. Rod
Vyjádření vztahu mezi původcem děje a podmětem věty

činný (aktivum) - podmět je původcem děje (píši úkol)
trpný (pasivum) - podmět není původcem děje (úkol je psán)
pasivum opisné pomocné sloveso být + příčestí trpné
vyjadřuje stav, výsledek děje
Obchody byly zavřeny. (sloveso D )
pasivum zvratné sloveso nezvratné + se
vyjadřuje opakovanou činnost, děj
Obchody se zavírají večer (sloveso N)

6. vid
schopnost slovesa vyjádřit týž děj podle různého chápání jeho průběhu

dokonavý
- děj časově ohraničený
- slovesa dokonavá nemohou vyjadřovat přítomnost, ale jen děj:
- uskutečněný – dočetl jsem
- ještě neuskutečněný – dočtu

nedokonavý
- děj neohraničený - stále probíhal/probíhá/bude probíhat
- slovesa nedokonavá mohou vyjadřovat přítomnost ( čte )
- budoucí čas: opisem (dočetl sem), předponou (ponesu)"

Poznámka

Pouze velmi stručné informace.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x483b18bded310.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Slovesa_gram_kategorie.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse