Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Slovíčka - ekonomie

Slovíčka - ekonomie


Kategorie: Ekonomie, Nauky o anglickém jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text obsahuje soubor 503 anglicko-českých slovíček z oblasti ekonomiky. Slovíčka jsou rozdělena do čtrnácti listů. Poslední list obsahuje abecedně řazený výpis všech slovíček z jednotlivých listů. Některá slovíčka jsou graficky zvýrazněna.

Úryvek

"choice volba, výběr, vybraný
scarcity nedostatek, nouze
human beings člověk, lidská bytost, lidský tvor
survive přežít, vydržet, zůstat naživu, přečkat
gradually postupně, pozvolně
abandon přerušit, zrušit, zříct se čeho, smazat
nomadic kočovný
hunt lovit, pronásledovat, hon, štvanice
gather hromadit, kupit se, nashromáždit, shromažďovat, sklízet (obilí)
settle down usadit se, ustálit se
tend to dohlížet na, pečovat o
domesticate ochočit, zdomácnět
permanent settlement trvalá kolonie
surplus přebytek, nadbytek, přebývající
creation stvoření, tvorba, vytváření, vznik, založení (organizace)
social class sociální třídy
artisan umělec
crops plodiny
selfsufficiency soběstačnost
official oficiální, úředník, funkcionář, úřední
freed uvolněný
excess nadbytek, přebytek, nestřídmost, přemíra, příplatek
obtain být platný (platit), dostat (obdržet), opatřit si, platit (být platný)
allocation alokace, umístění, dotace, příděl, přiřazení, přerozdělení
specialisation of labour specializace práce
prove prokázat, dokazovat, dokázat
extraordinary mimořádný, zvláštní
exchange cizí měna, devizy, směna, směnit, výměna (peněz)
mutual vzájemný
agreement dohoda
voluntary dobrovolný, ovladatelný vůlí
barter barter, výměnný obchod, naturální směna
evolution evoluce, rozvinutí (myšlenek, zápletky), vývoj
inconvenience nepohodlí, nesnáz, obtíž"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b0bdd8465f33.zip (29 kB)
Nezabalený formát:
Slovicka_ekonomie.xls (113 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse