Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Slovní zásoba a obohacování

Slovní zásoba a obohacování


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve stručnosti popisuje spisovný a nespisovný jazyk, rozdělení slovan.skýchjazyků a význam slovní zásoby.

Obsah

1.
Spisovný a nespisovný jazyk
2.
Obohacování slovní zásoby
a) Tvoření nových slov
b) Přejímání z cizích jazyků
c) Změna významu
d) Další způsoby tvorby slov
3.
Nauka o slovní zásobě a významu slov
a) Významy slov
b) Rozdělení slovních druhů podle převahy věcného a mluvnického významu
4.
Slovanské jazyky

Úryvek

C) přenášením významu
jednoznačná a mnohoznačná slova
- jednoznačná-pouze 1 věcný význam
- je jich méně a patří sem zvláště: citoslovce, vlastní jména, většina odborných termínů
- mnohoznačná-musíme rozlišovat význam základní(původní) a přenesený
a) metafora-na základě vnější podobnosti (motýlek-hmyz, plavat motýlka-podoba v pohybu)
b) metonymie-přenesený význam na základě vnitřní souvislosti:místní, časová funkční a jiné (divadlo se roztleskalo)
c) hyperbola(nadsázka) Stokráte jsem mluvil, teď už křičím.
d) synonyma(souznačná) dům, barabizna, chalupa…
e) homonyma(souzvučná)- nezaměňovat s mnohoznačnými slovy-není ti podobnost ani souvislost, je to pouze náhoda
f) antonyma(opačný význam) malý, velký
D)další způsoby tvorby nových slov
a) mechanické krácení Dorota-Dora, učitelka-úča
b) nastavování slov -malilinkatý
c) překrucování safraporte
d) pojmenování podle 1. Slov Otčenáš
e) univerbizace-několikaslovný výraz se stáhne do jednoho výrazu pololetní prázdniny - pololetky, minerálka

Poznámka

Krátká přehledová práce. Dobře zpracováno i po grafické stránce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x440185a779971.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Slovni_zasoba.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse