Slovo


Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Slovo jako nástroj myšlení a dorozumívání, slovní zásoba, ustálené větné tvary, význam slova v komunikaci. Soustava českých hlásek. Hlavní zásady spisovné výslovnosti.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: cesx0002.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
cesx0002.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse