Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Služby v přístavech ČR a SR

Služby v přístavech ČR a SR


Kategorie: Doprava

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje přístavům na území České a Slovenské republiky, rozebírá jimi poskytované služby. Nechybí výčet nejvýznamnějších přístavů a informace o jejich vybavenosti.

Obsah

1.Československá plavba labská a.s.
2.Nejdůležitější přístavy na území ČR a jimi poskytované služby
3.ČSPL a.s. Děčín, Deutsche Binnenreaderei Binnenschiffahrt, Spedition Logistik GmbH, Niederlassung Hamburg - Labe / Elbe Container Line
4.Kontejnerový terminál Bratislava - Pálenisko


Úryvek

"Na území České a Slovenské republiky poskytuje služby společnost Československá plavba labská a.s.
ČSPL a.s. zabezpečuje zahraniční a vnitrostátní přepravy hromadných substrátů, kontejnerů, nadrozměrných kusů a investičních celků na evropských vodních cestách.
Pravidelně jsou najížděny námořní přístavy Severního moře, Baltského moře a vnitrozemské přístavy BRD, Nizozemí, Belgie, Švýcarska a Francie. Plavidla ČSPL a.s. mohou využít i spojení kanálu Rýn-Mohan-Dunaj směrem do podunajských přístavů v BRD, Rakousku, Slovensku a Maďarsku.

Mezi další nabízené služby patří:
- skladování v plavidlech
- služby plovoucích jeřábů
- služby vlečných a tlačných remorkérů
- tankování plavidel ve vlastních tankovacích zařízeních
- odlehčování a kompletace plovoucími překladními zařízeními
- přepravy plovoucích těles, plovoucích strojů a sportovních plavidel"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4682a03a5187c.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Sluzby_v_pristavech_CR_a_SR.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse