Referáty doprava

Název Goodness Staženo

Technická základna silniční dopravy

Práce se věnuje problematice technické základny silniční dopravy. Tedy definuje pojem silniční vozidlo, karoserie vozidla. Je zde rozebráno rozdělení ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava

528x

Okružní dopravní problém

Práce pomocí několika metod řeší okružní dopravní problém. Snaží se nalézt nejkratší a nejvýhodnější cestu pro dodavatele zboží mezi obchody.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava, Operační výzkum a analýza

445x

Dopravní geografie ČR

Železniční dopravní cesty v ČR, železniční stanice. Silniční doprava - silniční infrastruktura, silniční a dálniční síť v ČR, integrace silniční ifras... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava

331x

Služby v přístavech ČR a SR

Práce se věnuje přístavům na území České a Slovenské republiky, rozebírá jimi poskytované služby. Nechybí výčet nejvýznamnějších přístavů a informace ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava

215x

Doprava a informační systémy

Tato práce se zabývá dopravou, vysvětluje základní pojmy (doprava, přeprava, přepravní výkon...) a druhy dopravy; řízením provozu podniku automobilové... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava

211x

Dopravní politika Evropské unie

Seminární práce pro předmět Světová ekonomika přibližuje dopravní politiku Evropské unie. Seznamuje s cíli EU na poli dopravy a způsoby jejich realiza... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Doprava

179x

Fiata, přepravní a zasilatelská smlouva

Stručná práce charakterizuje podstatu zasilatelské smlouvy, aby následně vysvětlila fungování Mezinárodní federace zasilatelských svazů (Fiata). Objas... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava, Právo

132x

Železniční koridory

V první části práce nejprve definuje postavení železniční dopravy ve světě a zabývá se modernizací tratí v celosvětovém měřítku. Druhá část se již věn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava

116x

Bezpečnost silničního provozu

Práce se stručně zaměřuje na bezpečnost silničního provozu. Popisuje zásady bezpečnosti.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava

110x

Železniční a silniční doprava

Text se věnuje železniční a silniční dopravě. Seznamuje s historií železniční dopravy u nás i ve světě. Popisuje technickou základnu, např. železniční... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava


97x
1  2  3  4  5  »