Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Směnky - výpisky

Směnky - výpisky


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovaný studijní materiál nebo maturitní otázku, která se věnuje směnkám, jejich vymezení, vlastnostem, druhům a v závěru textu se také nachází vysvětlení některých pojmů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vlastnosti
3.
Vlastní směnka
4.
Cizí směnka
5.
Podle data splatnosti
6.
Pojmy

Úryvek

" Podle datumu splatnosti
 Fixní – uvedeno konkrétní datum
 Datasměnka – splatná za určitý čas (za 3 měsíce ode dneška zaplatím)
 Směnka lhůtní (vista) – splatná určitý čas po předložení (za 14 dní po předložení zaplaťte...)
 Směnka na viděnou (á vista) – stává se splatnou po předložení, musí se tak stát do 1 roku od vystavení
 Indosace – směnka je převoditelná na jinou osobu rubopisem (zadní díl směnky), tomuto převodu se říká indosament
 Allonge (alonž) – pokud je druhá strana směnky již popsaná, připojuje se papír ke směnce, kde dále převody pokračují.
 Zaplacená směnka se vrací dlužníkovi
 Bianco směnka (blanco směnka) – směnka, ve které výstavce záměrně nevyplní některé údaje (termín, částku), je akceptovaná
 Rektasměnka – směnka neindosovaná, vyloučena převoditelnost indosamentem, není na řad, přiložena dokumentace
 Směnečný protest – neplacení směnky, osoby k tomu oprávněné – notáři, soudy, obecní úřady
 Aval – směnečný ručitel – osoba, která se zaručila za osobu na směnce"

Poznámka

Pasné formou poznámek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45a4b831b1d72.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Smenky.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse