Směsi


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce na téma směsi, většina je psána ručně. Dočtete se zde o všech základních typech směsí, metodách dělení směsí. Naleznete definice, rozpouštědla, rozpuštěné látky i rozpustnosti. Dále se dozvíte vzorce, které se používají v souvislosti s tímto tématem.

Obsah

1.
Charakteristika směsí
2.
Laboratorní metody dělení směsí
3.
Rozpouštědlo, rozpuštěná látka a rozpustnost
4.
Rozdělení roztoků
5.
Koncentrace roztoků
6.
Směšovací rovnice, křížové pravidlo
7.
Roztoky kyselé, zásadité, neutrální
8.
Indikátory

Úryvek

"Vzhledem k formátu nelze."

Poznámka

gymnázium

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x538df42f40050.zip (1139 kB)
Nezabalený formát:
Smesi.pdf (1257 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse