Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Smlouva o dílo

Smlouva o dílo


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je mustrem pro zhotovení smlouvy o dílo podle § 536 a OZ v účinném znění.
1. Účastníci smlouvy
2. Zhotovitel
3. Objednatel
4. Předmět smlouvy
5. Čas a způsob předání
6. Práva a povinnosti účastníků smlouvy
7. Ujednání o ceně
8. Vady díla
9. Závěrečná ustanovení

Úryvek

"1. Účastníci smlouvy

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou :
Zhotovitel :
Objednatel :

se dohodly, že spolu uzavřou tuto smlouvu o dílo a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky.

2. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je zhotovení ………….zobrazovaných na stránkách serveru………. , přičemž rozsah každý z úvodníků bude splňovat rozsah cca 1 strany A4 v programu MS Word.

3. Čas a způsob předání
I. Dílo, které je předmětem podle této smlouvy bude zhotoveno do…….200.. V případě prodlení zaviněného stranou zhotovitele má objednatel nárok na penále ve výši ……… procent z ceny díla za každý započatý den prodlení."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x456e9fe7ea336.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Mustr_smlouva_o_dilo.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse