Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Smlouva o nájmu

Smlouva o nájmu


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou nájemní smlouvu pro nebytové prostory, která byla vytvořena do předmětu Administrativa hospodářského provozu.

Obsah

1.
Předmět nájmu
2.
Doba nájmu
3.
Podmínky nájmu
4.
Nájemné a cena služeb
5.
Skončení nájmu
6.
Závěrečné ustanovení

Úryvek

"II.
Doba nájmu
Nájemce nebytových prostor je sjednán na dobu určitou, a to od 1. dne následujícího měsíce do 31. prosince 2004.

III.
Podmínky nájmu
Nájemce bude hradit všechny náklady spojené s provozem pronajatých prostor (odběr el. energie, tepla, vody včetně stočného) a s běžnou úhradou a úklidem.
Bez písemného souhlasu pronajímatele nelze v pronajatých prostorech provádět jakýkoliv stavební úpravy. Nájemce je povinen neprodleně písemně oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel provést a umožnit jejich provedení."

Poznámka

Stačí doplnit správné údaje a smlouva je hotová.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x457735a496755.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Smlouva_o_najmu.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse