Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Smyslová soustava

Smyslová soustava


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Třebíč, Třebíč

Charakteristika: Práce Smyslová soustava shrnuje učivo biologie člověka pro studenty třetího ročníku gymnázia. Pojednává o soustavě jako takové, jejích funkcích, jednotlivých smyslech a smyslových orgánech.

Obsah

1.
Funkce
2.
Receptory a jejich dělení
3.
Sluch + popis ucha
4.
Chuť
5.
Čich
6.
Termoregulace
7.
Nociceptory
8.
Hmat
9.
Fotoreceptory
10.
Zrak + stavba oka
11.
Přídavné orgány oka
12.
Onemocnění oka
13.
Optická soustava

Úryvek

"Smyslová soustava
Funkce: zprostředkovávání informací o vnějším světě
Receptory – buňky smyslových orgánů s vysokou citlivostí vůči některým podnětům, energii kterých převádí na nervovou aktivitu (akční potenciály) – vedeny nervovými drahami do centra mozku  smyslový vjem
Dělení receptorů podle zdroje podnětu:
EXTERORECEPTORY – vnímání podráždění z vnějšího prostředí
INTERORECEPTORY – vnímání podnětů z těla (bolest, tlak…)
PROPRIORECEPTORY - vnímán signálů ze svalů, šlach a kloubů
Podle typu podnětu:
MECHANORECEPTORY – podnětem je mechanická deformace zakončení smyslových buněk (hmat, sluch)
FOTORECEPTORY – podnětem je světelné záření (zrak)
CHEMORECEPTORY – p. je chem. látka určitého typu (chuť, čich)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56ddf424d147d.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Smyslova_soustava.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse