Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Snahy o odtržení německého pohraničí od Československé republiky

Snahy o odtržení německého pohraničí od Československé republiky


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v bodech charakterizuje pokusy českých Němců o odtržení pohraničí od Československa v roce 1918 a související události následného roku. Popisuje vyhlašování německých území v pohraničních oblastech po vzniku samostatného státu, jednání mezi Čechy a Němci o řešení situace a následné obsazování pohraničí českými pluky. Závěr patří německým demonstracím v českým městech roku 1919, které ukázaly nevhodnost dosavadního postupu řešení územích sporů.

Obsah

1.
Snahy německých poslanců o odtržení pohraničí
2.
Vyjednávání mezi Čechy a Němci
3.
Zákon o státu rakouského Národního shromáždění
4.
Obsazování pohraničí českými vojsky
5.
Tragická generální stávka a doprovodné demonstrace

Úryvek

"• 29. 10. 1918 ve Vídni se němečtí poslanci z Čech dohodli na vytvoření provincie Německé Čechy (Deutshböhmen) – jako součást Rakouska
o ustavena zemská vláda, sídlo v Liberci
• podobně 30. 10. vytvořena spolková země Sudetenland (severní morava a slezsko), na jihu kraj Šumavský (Böhmerwaldgau) a jihomoravský (Deutschüdmähren)
• problémy s právem na sebeurčení národa, silný nacionalismus, u Čechů heslo – Pryč od Rakouska!
• čeští socialisté a sociální demokraté chtěli vyjít Němcům vstříc a nabídnout jim některé výběžky (Ašsko, Rumbursko, Frýdlantsko, Broumovsko) – jednání po 28. říjnu (Bechyně s Lodgmanem a později Seligerem)
o Češi chtějí pohraničí jako součást státu, nabízejí spolupráci a místa v nejvyšším zákonodárném sboru
o Němci však chtějí jednat jako rovný s rovným – mezistátně
o neúspěch jednání
• 11. 11. po kapitulaci Německa se k němu Deutshböhmen okamžitě hlásilo a stěžovalo si u Wilsona na zabírání německého území
• 17. listopadu žádal Sudetenland jednání o demarkační čáře
• 22. listopadu se rakouské Národní shromáždění usneslo na zákoně o státu – součástí Rakouska i jazykové ostrovy s jádrem v Jihlavě, Olomouci a Brně
o ČSR by ovšem takto ohlodaná nepřežila – v podstatě proběhl německý převrat
o rakouské protesty sílí – nemají ale naději na úspech
• E. Beneš dosahuje souhlasu Dohody s obsazením pohraničí – chybí ale vojsko – Klofáč (ministerstvo národní obrany) žádá o vyslání tří dohodových pluků
• kombinování českých pluků s dobrovolníky – s obsazováním se začalo až v půlce listopadu – většinou bez boje – po zprávě o blížící se jednotce se místní Wolkswehr rozešel a vojáci vpochodovali na náměstí a za pomoci českého menšinového okresního Národního výboru obsadili okresní úřad a radnici
• Liberec byl obsazen 12. 12., Opava (hlavní město Sudetenlandu) byla obsazen 18. 12. 1918
• na místa dosavadních samosprávných institucí byly dosazovány správní komise; okresní hejtmani (pokud přísahali na československý stát a nepodíleli se na pronásledování Čechů atd.) byli vzati do služby
• 19: 12. prohlásil ministr zahraničí Francie S. Pichon jménem spojenců, že celé území až do přijetí mírové smlouvy náleží ČSR
• zemské vlády a někteří politici však emigrovali do Vídně a zorganizovali exilové vlády Deutshböhmen a Sudetenland
• českoslovenští Němci se chtěli zúčastnit hlasování do rakouského Národního shromáždění – vláda to zakázala
• 4. 3. 1919 (ve Vídni první zasedání Národního shromáždění) vyhlašuje německá sociální demokracie z Českých zemí generální stávku – byla všeobecná, provázely jí demonstrace – čtyřiapadesát mrtvých
• březnová tragédie ukázala bezvýchodnost a krajní neodpovědnost dosavadního postupu politiků
• každoroční připomínání tragédie doprovázely německé tryzny"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e9034bc48150.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Odtrzeni_nem_pohranici_od_CSR.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse