Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Socializace - výklad a rozdělení

Socializace - výklad a rozdělení


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá vymezením pojmu socializace. Dále tento pojem dělí na socializaci primární, snticipační, percepce nebo učení. Materiál má souližt jako studijní materiál a jeho součástí je i kontrolní otázka o pochopení dané problematiky.

Obsah

1.
Socializace - základní informace
2.
Socializace primární
3.
Socializace anticipační
4.
Sociální učení
5.
Sociální percepce
6.
Kontrolní otázka
7.
Zdroj informací

Úryvek

" Rozdělením socializace na určitá období se zabývá celá řada autorů např. T. Parsons rozlišuje dvě etapy. První, primární, jež je rozhodující v dětství pro vytváření „bázické struktury osobnosti“ a je pro ni významná zejména rodina. Druhou, sekundární, která zahrnuje pozdější socializační procesy, jako socializaci v povolání, kulturní, politickou atd.. Dále se jí zabývali např. E. Erikson, H. M. Johnson, J. Piaget,
Ch. Bühlerová, G.H. Mead a další.

Socializace primární je to označení některých autorů pro ranou socializaci v dětství. Je primární z dvojího hlediska: časově nastupuje jako první socializační proces a je pro další vývoj jedince nejvíce rozhodující.

Socializace anticipační je označení pro osvojování si norem a hodnot skupiny do níž jedinec usiluje vstoupit, ale do níž ještě nepatří.

Cílem socializace v současné společnosti může být:
- vzbudit v jedinci aspirace dosáhnout víc (zdokonalovat se v určité oblasti)
- naučit člověka správně se chovat v různých sociálních rolích
- naučit člověka určitým dovednostem (řízení auta)
- vypracovat vnitřní disciplínu jedince"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47a1df58b3940.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Socializace.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse