Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Sociální komunikace: Paralingvistické projevy - výpisky 3/5

Sociální komunikace: Paralingvistické projevy - výpisky 3/5


Kategorie: Komunikace

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky ze čtvrté kapitoly skript Sociální komunikace od Ivety Bednaříkové zpracovávají téma paralingvistické projevy. Uvádí jejich jednotlivé typy, v několika větách je charakterizují a seznamují s jejich dalším členění. Výpisky z předchozí kapitoly naleznete zde Sociální komunikace: Verbální komunikace - výpisky ze skript 2/5 a z následující zde Sociální komunikace: Komunikace a mezilidské vztahy - výpisky 4/5.

Obsah

1.
Paralingvistické projevy
2.
Paralingvistika
3.
Síla hlasu
4.
Výška hlasu
5.
Barva hlasu
6.
Modulace hlasu, intonace
7.
Objem řeči
8.
Rychlost řeči (tempo)
9.
Plynulost řeči
10.
Pauzy, váhání
11.
Přesnost řeči
12.
Ventilové zvuky
13.
Ventilová slova
14.
Freudovský přeřek

Úryvek

"Paralingvistické projevy

Mluvenou podobu verbální komunikace dělíme na:
1. Obsahovou stránku (komuniké) – obsah toho, co sdělujeme – verbální komunikace
2. Formální stránku – jak je sdělení řečeno – paralingvistika (extralingvistické aspekty řeči)
Formální stránka řeči dotváří její komunikační obsah
Paralingvistické projevy mohou být neuvědomělé, podvědomé, může jít o nezáměrné chyby ve verbálním projevů způsobené bezprostředním psychickým rozpoložením

PARALINGVISTIKA – analyzuje to, co se v přepisu mluvené řeči ztrácí
= aspekty a složky řeči, které nejsou jazykové

• SÍLA HLASU
Tichý hlas = skleslost, únava, vyčerpanost, nemoc, nesmělost, introvert, člověk podřízeného postavení
Hlasitý projev = sebejistota

• VÝŠKA HLASU
Každý má jinak položenou výšku hlasu – ovlivňuje efekt předávané zprávy

• BARVA HLASU
Proměnlivost hlasového zabarvení – máme sice somatické předpoklady barvy hlasu (dle mluvidel), ale zabarvení můžeme v průběhu komunikace měnit a podle barvy se dá i poznat momentální nálada mluvícího

• MODULACE HLASU, INTONACE
a) Silová modulace – zesílení či zeslabení intenzity hlasu při vyslovování konkrétních slov, slabik či taktů – ztlumíme hlas, když mluvíme o intimních věcech, nebo pokud někdo ztlumí hlas po vašem příchodu, zřejmě se mluvilo předtím od vás
b) Tónová modulace (intonace) – vyjadřuje postoj, který má hovořící k předmětu komunikace – usnadňuje pochopení sdělení
c) Časová modulace – souvisí s obsahem projevu – významnější pasáže pomaleji, jednotvárnost je však unavující a naopak v rychlém tempu se informace ztrácejí a přestává se rozumět.
d) Modulace barvy – estetické působení mluvy – hlubší hlas budí důvěru a zklidňuje, vyšší hlas působí provokativně nebo dětinsky

• OBJEM ŘEČI
Způsob mluvy a kolik toho napovídáme se odvíí od věku, pohlaví, temperamentu a psychického stavu (dospělá žena je schopna za den říci cca 26.000 slov)"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčové pojmy jsou zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d9c5e7eec13c.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
SK_paralingvisticke_projevy_vypisky.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse