Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Sociální komunikace: Verbální komunikace - výpisky ze skript 2/5

Sociální komunikace: Verbální komunikace - výpisky ze skript 2/5


Kategorie: Komunikace

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky ze třetí kapitoly skript Sociální komunikace od Ivety Bednaříkové se věnují verbální komunikaci. Definují jazykové oblasti, uvádí účastníky verbální komunikace i její zásady. V několika bodech se zabývají slovní zásobou a principy, které by se měly dodržovat při výběru slov. Výpisky z předchozí kapitoly naleznete zde Sociální komunikace: Neverbální komunikace - výpisky ze skript 1/5 a z následující zde Sociální komunikace: Paralingvistické projevy - výpisky 3/5.

Obsah

1.
Verbální komunikace
2.
Jazyk lidí
2.1.
3 jazykové oblasti
2.1.1.
Spisovná
2.1.2.
Nespisovná
2.1.3.
Profesní
2.2.
Ve styku s lidmi je důležité
3.
Účastníci verbální komunikace
4.
Slovní zásoba
4.1.
Při výběru slov je třeba dbát
5.
Uspořádání řeči – zásady verbální komunikace

Úryvek

"Verbální komunikace

Z latinského „verbum“=slovo
Veškerá sdělení pomocí slov – řeči - jazyka
Nejvyspělejší známá forma společenského styku

Verbální komunikace zahrnuje ZVUKOVOU (mluvenou) a PÍSEMNOU formu
Dále může VK být:
- Přímá – osobní kontakt
- Zprostředkovaná – telefon, internet
- Živá – vystoupení politika na mítinku
- Reprodukovaná - např. totéž vystoupení v rozhlase, televizi

Řeč je nejuniverzálnějším prostředkem komunikace – přenos informací nejméně ztrácí smysl sdělení, musí být ale provázena vysokým stupněm porozumění dané situaci, a to všemi účastníky komunikace

Základem komunikačního systému je JAZYK (u lidí na rozdíl od zvířat má jazyk pojmový obsah – pojmenovává a zastupuje)

JAZYK lidí
o Nejdůležitější prostředek mezilidského styku
o Nástroj myšlení
o Předpoklad pro poznání a existenci lidské společnosti

3 jazykové oblasti
a) Spisovná – spisovná čeština jako kodifikovaný jazykový útvar typický pro psaný projev (a hovorová=mluvená varianta spisovného jazyka)
b) Nespisovná – dialekt (hanácký, slovácký., nebo interdialekt = zastřešuje spřízněné nářeční oblasti – např. obecná čeština)
c) Profesní mluva – v určitém sociálním prostředí (právníci, zdravotníci – mění se s dobou
Slang – uzavřené společenské skupiny (vojáci, studenti)
Argot – mluva „podsvětí“

Ve styku s lidmi je důležité:
1. Umění mluvit a umění naslouchat
2. Vliv klimatu kolem hovořících osob (atmosféra – klid x podráždění)
3. Důležité je nejen CO se říká, ale i JAK se to říká a JAK JE CHÁPÁNO to, co bylo vyřčeno."

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d9c5eb6202b7.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
SK_verbalni_komunikace_vypisky.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse