Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální odpovědnost organizací

Sociální odpovědnost organizací

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou sociální odpovědnosti organizací. Nejprve definuje pojem společenské odpovědnosti a jeho tři oblasti. Dále poukazuje na jeho kritiku a i výhody.

Obsah

1.
Úvod
2.
O konceptu CSR
3.
Tři oblasti společenské odpovědnosti
4.
Kritika CSR
5.
Výhody CSR
6.
Implementace CSR v organizaci
7.
Závěr
8.
Zdroje

Úryvek

" SOCIÁLNÍ SFÉRA („PEOPLE“)
Organizace se v rámci této sféry zaměřují především na péči o své zaměstnance, kteří jsou stěžejním faktorem jejich úspěšnosti. V současné době si to uvědomuje stále více a více organizací, a proto se starají o bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců, o jejich vzdělání a rekvalifikaci, o vyvážení pracovního a osobního života a také o kvalitní zaměstnaneckou politiku.
Kromě toho se firmy snaží o rovnost příležitostí pro muže a ženy, o zodpovědné propuštění, o sponzorství nebo o zaměstnávání různých skupin lidí, aby bylo pracoviště rozmanité (handicapovaní, etnické minority, starší lidé, absolventi apod.).
Samozřejmostí je, že jsou dodržována lidská práva a dětská práce je zakázána. Organizace se snaží na pracovišti vytvořit přátelské podnikové klima, bojuje proti sexuálnímu harašení a obtěžování a mobbingu.
V současné době se mnohé organizace také věnují firemní filantropii, což je jakýsi druh dobročinnosti, která se snaží přispět k lepší kvalitě života. Na rozdíl od sponzoringu se neomezuje jen na dárcovství peněz, ale i na věnování času, úsilí nebo zboží za účelem obecného prospěchu a již zmíněného kvalitního života.

 ENIVRONMENTÁLNÍ SFÉRA („PLANET“)
Společnosti by měly brát v potaz i dopad její činnosti na vnější okolí, které nepřímo ovlivňují. Efektivní a systematikou environmentální politikou by měly eliminovat využívání zdrojů, svou hlučnost, deformování krajiny, emise a dopravní zátěž. Měly by investovat do ekologických technologií, recyklovat odpady, vytvořit ekologicky šetrnou výrobu a produkty či služby a dodržovat zásady bezpečnosti při manipulaci s chemickými látkami.
Je důležité, aby neplýtvaly přírodními zdroji (úspora vody, snižování spotřeby energie, snižování používání fosilních paliv apod.) a samy se zasazovaly o jejich ochranu.
V souvislosti s uplatňováním výše uvedených činností by měla organizace vytvořit environmentální management, monitorovat svůj vliv na životní prostředí a okolní krajinu a zabývat se i otázkou environmentální výkonnosti.

KRITIKA CSR
V současné době se stal koncept společenské odpovědnosti jakýmsi trendem a zároveň součástí podnikatelské strategie mnoha firem. Možná právě proto má tento projekt také řadu odpůrců, kteří s jeho myšlenkami nesouhlasí.
Mezi nejznámější patří zcela určitě ekonomický liberál a nositel Nobelovy ceny Milton Friedman a americký profesor Robert Reich, který za doby prezidenta Billa Clintona vedl ministerstvo práce a sociálních věcí.
 FRIEDMANOVA KRITIKA
Americký ekonom Milton Friedman za svého života otevřeně kritizoval koncept CSR, protože zastával názor, že: „Jedinou společenskou odpovědností firmy je navyšování zisku.“, který uveřejnil v roce 1970 v článku The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits v The New York Times Maganize.
„Friedman se domnívá, že zapojení do společensky prospěšných aktivit firmu odvádí od splnění jejího hlavního cíle, rozmělňuje její základní poslání a zvyšuje její náklady“. (Kunz, 2012, s. 40). Podle této teorie CSR rozptyluje firmy od činností, které vedou ke zvýšení zisku, a zároveň omezuje svobodu organizace a zbytečně riskuje, protože tím, že se snaží jednat v zájmu všech svých stakeholders, ve skutečnosti snižuje výnosy akcionářů.

 REICHOVA KRITIKA
Kromě Friedmana, který se k projektu CSR kriticky vyjádřil před více než čtyřiceti lety, se touto problematikou zabývá i současný americký profesor Robert Reich.
Na CSR nahlíží rovněž jako Friedman jako na rozptýlení a zároveň zastává názor, že vláda musí definovat pravidla tak, aby byl trh volný především pro firmy, které usilují o maximalizaci zisku, a ne pro firmy, které místo vlády řeší sociální problémy.

Negativně o tomto konceptu smýšlí i Peter F. Drucker, který ve svém díle Věk kontinuity zveřejnil myšlenku, že organizace by neměly řešit sociální problémy, které nemají co dělat s oblastí, ve které působí.
Profesor z Harvardské univerzity Aneel Karnani považuje CSR za iluzi, kterou firmy využívají jako svou propagaci místo jiných nástrojů public relations."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27940
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse