SociologieKategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce se zabývá popisem disciplíny sociologie. Nejprve vysvětluje základní pojmy, sociální mobilitu a další témata a nakonec se zabývá metodami sociologického výzkumu.

Obsah

1.
Úvod do sociologie
2.
Dějiny
3.
Česká sociologie
4.
Socializace, role, status
5.
Sociální mobilita
6.
Sociální nerovnost
7.
Sociální útvary
8.
Klasifikace sociálních skupin
9.
Metody sociologického výzkumu

Úryvek

"RODINA
- dříve základ státu, nejdůležitější, provází celý život
- funkce: 1. Biologická, 2. Ekonomická, 3. Výchovná, 4. Citová
- v současnosti mluvíme o krizi rodiny = zvýšená rozvodovost, 50% přestává plnit všechny své funkce
METODY SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU
- dvě základní výzkumné strategie
- výzkumy se většinou kombinují, doplňují se
Kvantitativní
- omezený rozsah informací o mnoha jedincích
- redukce počtu pozorovaných proměnných a redukce počtu sledovaných vztahů mezi těmito proměnnými
- snadná generalizace na populaci, měřitelná platnost
- testování pravdivosti dopředu vytvořených hypotéz
Metody:
- přímé pozorování: zaměřené a dobře plánované vnímání vybraných jevů, vše se zaznamenává
- rozhovor: přímá interakce
- dotazník: odpovídá písemně na otázky
- analýza dokumentů: analýza dokumentů nevytvořených za účelem výzkumu
Kvalitativní
- mnoho informací o malém počtu jedinců
- redukce počtu sledovaných jedinců
- problematická a někdy i nemožná generalizace na populaci
- hledání motivů, které stojí za jednáním lidí
- nelze výsledky zobecnit
Metody:
- zúčastněné pozorování: výzkumník se podílí na každodenním životě lidí
- analýza osobních dokumentů: výpověď o vlastním životě nebo úvaha o určité události nebo problému (autobiografie, deníky, dopisy, apod.)
- nestandardizovaný rozhovor: pro rozhovor je stanoven jen velmi obecný plán"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52556c9a26364.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Sociologie.doc (62 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse