Sofisté


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Pojmy - sofista, rétorika, eristika, dialektika, sofisma. Charakteristika, pohled na svět, role řečnického umění, dosažení areté, antropologický obrat. Starší demokratické odbobí - Prótagorás z Abdér, Prodikos z Kea, Hippiás z Élidy, Gorgias z Leontin. Mladší aristokratické období - Kritias.

"Význam
- antropologický obrat: obracejí se k člověku, který se ze subjektu filosofického zkoumání
stává jeho objektem
- učinili poprvé předmětem myšlení samo myšlení a začali s kritikou jeho podmínek, možností
- položili základy etiky, lingvistiky, gramatiky, rétoriky, estetiky, vědy o státu a právu ->
rozvoj vzdělanosti v antickém světě"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43c2c20811db4.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
sofiste.doc (17 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse