Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Softwarová podpora modelovaní očekávaného výnosu portfólia - diplomová práce slovensky

Softwarová podpora modelovaní očekávaného výnosu portfólia - diplomová práce slovensky

Kategorie: Burzy a cenné papíry, Software

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce se zabývá investováním na sekundárním trhu cenných papírů s cílem vytvořit softwarové aplikace schopné navrhnout investiční portfolio v programu MS Excel. Teoretické pasáže o portfóliu jsou doplněny manuálem k aplikaci ideálního portfólia (IDPORT), která umožňuje modelovat portfólia třeba nástrojem Solver. Pro vytvoření cílového investičního portfolia byl využit tento nástroj, který je součástí MS Excel. V závěru práce autor představuje procedury s algoritmy, které byly využity při programování aplikace IDPORT.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teorie portfólia
2.1
Měření očekávaného výnosu a rizika jednoho cenného papíru
2.2
Měření očekávaného výnosu a rizika portfólia
2.3
Hranice množiny investičních příležitostí
2.4
Výběr optimálního portfólia
2.5
Určení optimálního portfólia při existencii bezrizikové úrokové míry
2.6
Tržní portfólio
2.7
Krátké prodeje
2.8
Správa portfólia
3.
Manuál k aplikaci IDPORT
3.1
Vstupy a výstupy aplikace
3.2
Dialogová okna
4.
Popisy algoritmů
4.1
Popisy algoritmů použitých při modelování očekávaného výnosu a rizika portfólia postupným přiřazováním vah
4.2
Popis algoritmu pro modelovaní portfólia pomocí nástroje Solver
5.
Závěr

Úryvek

" 1.7 Krátke predaje

Až doteraz sme predpokladali, že jednotlivé wi≥0. Lenže nemusí to tak byť vždy. Povedzme, že vlastník firmy F očakáva rast výnosu svojho cenného papiera, my ako investor očakávame jeho pokles. Navrhneme mu, aby nám svoju akciu požičal na určité obdobie s tým, že na konci určitého obdobia mu ho vrátime. Ak firma vyplatí dividendy, my tie dividendy vyplatíme vlastníkovi. Predpokladajme, že vlastník akcií firmy F súhlasí. My očakávame pokles výnosu, zaradíme túto akciu do svojho portfólia a hneď ju predáme. (Dostaneme sa do short pozície)

1.8 Správa portfólia

Medzi investormi sa často rozlišuje medzi pasívnou správou investícií – držbou cenných papierov po relatívne dlhú dobu s malými a málo častými zmenami a aktívnou správou. Pasívny investori všeobecne predpokladajú, že trhy s cennými papiermi sú relatívne dokonalé. Inak povedané, ich rozhodnutia sú konzistentné s prijatou ohlasnou mienkou o riziku a výnosnosti. Pasívny investor sa nesnaží víťaziť nad trhom. Pasívny investor vyberá iba vhodnú zmes pokladničných poukážou a akcií firiem. Najlepšia zmes bude závisieť na tvare a umiestnení jeho kriviek indiferencie. Pri pasívnej správe investícií sa zloženie portfólia mení iba v týchto prípadoch :
1) Zmenia sa investorove preferencie (V tomto prípade sa iba upraví podiel bezrizikových cenných papierov k rizikovým.)
2) Mienka trhu o výnosnosti a riziku náhrady trhového portfólia sa zmení.

Aktívni investori veria, že čas od času sa objavia nesprávne ocenené cenné papiere alebo skupiny cenných papierov. Nejednajú vo viere v dokonalosť trhu s cennými papiermi. Niektorí investori sa snažia držať „väčšiu než normálnu“ proporciu daného cenného papiera (býci), iní sa rozhodnú držať „menšiu než normálnu“ (medvede) proporciu daného cenného papiera v portfóliu (pozri [3]).

2. Manuál k aplikácii IDPORT.

V tejto kapitole sa zoznámime s aplikáciou IDeálne PORTfólio, ktorá umožňuje modelovanie očakávaných výnosov a rizika ideálneho portfólia, na základe poznatkov a matematického aparátu uvedeného v 1. kapitole. Aplikácia bola napísaná v MS Excel Visual Basic verzia 7.0.
IDPORT umožňuje modelovať portfólio cenných papierov dvoma spôsobmi.
1) prostredníctvom Solveru (Riešiteľ).
2) prostredníctvom postupného priraďovania váh jednotlivým cenným
papierom.

2.1 Vstupy a výstupy aplikácie.
Vstupná komunikácia užívateľa s aplikácou prebieha prostredníctvom listu „vstupy“. Do buniek tohto listu sa zapisujú pravdepodobné výnosy cenných papierov. Po zadaní výnosov a kliknutí na MENU komunikuje uživatel s aplikáciou prostredníctvom dialógových okien.
Výstupy aplikácie sa nachádzajú v listoch : charakteristiky akcií, variančno – kovariančná matica, portfólio, portfólio SOLVER, portfolio II, graf, graf SOLVER.

2.1.1 Zadávanie výnosov cenných papierov.

Do buniek listu vstupy (obr. 2.1) sa zadáva názov cenného papiera a výnosy za predchádzajúce obdobia. Pri zadaní 10 očakávaných výnosov aplikácia priraďuje výnosom pravdepodobnosť pi=0,1 pri zadaní 20 očakávaných výnosov aplikácia priraďuje výnosom pi=0,05 a pri zadaní 50 očakávaných výnosov aplikácia priraďuje výnosom pi=0,02. Výnosy sa zadávajú v % a IDPORT ich zaokrúhľuje na tri desatinné miesta. Maximálna výška výnosu (straty) je 100 % (-100%).
Maximálny počet cenných papierov pri modelovaní cez postupné priraďovanie váh je 50. Pri modelovaní cez Solver niečo vyše 100. (Na PC cpu: Cyrix 120MHZ, 16 MB RAM, EXCEL 7.0 sú tieto limity kôli čakacím dobám oveľa nižšie. Pri modelovaní cez postupné priraďavanie váh je to asi 10 cenných papierov a cez solver približne 40.)
Do aplikácie boli vložené rôzne kontrolné procedúry, ktoré by mali zabrániť výpisu chybových hlásení v dôsledku chybných vstupných údajov."

Poznámka

Práce je ve formátu Adobe Acrobat (*.pdf). Přílohami jsou tabulky s výpočty ve formátu MS Excel (*.xls). V textu je velké množství tabulek, obrázků a grafů. Čistý text dosahuje cca 30 stran. Diplomová práce z Fakulty hospodářské informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19848
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse