Sokol


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Prezentace vhodná také jako referát do tělesné výchovy sleduje historii spolku Sokol od jeho založení v 19. století po obnovení na začátku 90. let 20. století.

Obsah

1.
Obecně
2.
Historie

Úryvek

"Obecně
● Nejpočetnější občanské sdružení
● 190 tisíc členů
● Sport, pohybové
činnosti atd.
● Kalokagathie
● 4 krát omezen nebo zakázán
Historie
● M. Tyrš
● J. Fügner
● Původně českoněmecký spolek
● Nakonec založen český
● Podpora úmělců
● Finanční podpora Fügnera
Historie
● Datum založení
16.2.1862
● Pronajaté tělocvičny
● Všestranné zaměření
● Různé akce (výlety atd.)
● Vznik první sokolovny
● 1871 časopis Sokol
● útlum
Sokol
● 1882- 1. všesokolský slet (6 do 1.sv. Války)
● Konkurenční spolky( Orel ,
Skauting atd.)
● Za 1. republiky rozvoj
● Účast na OH (gymnastika)
● Tyršův dům
● Útlum za 2.sv. války
Sokol
● Slet v 1946
● Všesokolský slet 1948 na Strahově
● 0,5 mil. Cvičenců
● Zakázán
● Obnoven v 1990"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky, rozsah čistého textu činí cca 1 stranu.
Vimperk

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x521f2490d68b7.zip (281 kB)
Nezabalený formát:
Sokol.pdf (288 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse